Kampen mot ufornuften

EKTESKAPSLOV: Førsteamanuensis Dag Øistein Endsjø skriver i Dagbladet 08.09.07 om «Kampen mot kjærligheten» hvor han gir inntrykk av å lest høringsuttalelser til forslaget om ny kjønnsløs ekteskapslov. Endsjøs lesninger synes noe premenstruelle. Eller hva skal man si til setninger som: «Forum for Menn og Omsorg ønsker å begrense kjærligheten ’av hensyn til de heterofile’».

Vår høringsuttalelse diskuterer motiver for og konsekvenser av lovendringer, og kommenterer forslagene for Ekteskapsloven, Barneloven, Adopsjonsloven og Bioteknologiloven respektive, før vi ytrer oss om begreper, forvirring og begrepsforvirring. Vi stiller spørsmål ved om homofile og lesbiske kan oppfattes som diskriminerte i forhold til heterofile foreldre som avler barn etter naturmetoden, og etterlyser bedre utredning for valg av generaliseringsnivå for påvisning av relevante likheter og forskjeller. Vi kommenterer skeivt informasjonstilfang, bl.a homopolitisk forskning som ikke henger på greipp.

Men ikke på noe punkt nevner vi kjærligheten, eller at den må begrenses «av hensyn til de heterofile». Vi diller ikke med slikt femitøv. Vi spiser feminister og mannsforskere til brunch, overgrepshysterikere og mørketallsmagikere til middag. Medienes og domstolenes horer og halliker fortæres som nattmat. Men aldri tar vi kjærligheten i våre munner. Vi dyrker fornuften, prinsippene og fornuftsprinsippene, og vil ha oss frabedt slike insinuasjoner.