Kampen mot vold styrkes

Ingress

Meninger

VOLD I NÆRE RELASJONER er et stort samfunnsproblem i Norge. Slik vold har et stort handlingsregister. Den kan være gjentakende og kontrollerende, men også episodisk eller plutselig. Volden rammer på ulike måter. Den kan framkalle fysiske skader, og imellom ender den i drap. Vold i nære relasjoner kan også virke forkrøplende på livsutfoldelse og velferd. Slik vold er straffbar, men fordi den ofte foregår i parforhold eller andre familierelasjoner, er den også lettere å skjule enn annen voldskriminalitet.

LIKEVEL VET VI MYE om omfanget av vold i nære relasjoner. De mest alvorlige formene for vold og overgrep rammer kvinner. Basert på omfangsundersøkelser gjennom de siste årene anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner. De siste ti årene er 63 kvinner drept av nåværende eller tidligere partnere. Det betyr at mellom 20 og 30 prosent av alle drap har en slik bakgrunn. I fjor overnattet mer enn 1200 kvinner og nærmere 1800 barn i landets krisesentre. Mer enn 2500 anmeldelser for vold i familieforhold ble anmeldt til politiet, men det er anslått at dette bare utgjør 25 prosent av volden kvinner utsettes for.

I GÅR LA REGJERINGEN fram en handlingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen består av 45 punkter med store og små tiltak. Den er preget av behovet for mer kunnskap om voldens utbredelse og karakter, og det er derfor lagt opp til en betydelig forskningsinnsats. Slik kunnskap er nødvendig for at det eksisterende hjelpeapparatet kan fungere bedre. Samtidig legger planen opp til kompetanseheving i mottaksapparatet, bl.a. skal fastlegene bli bedre til å avdekke familievold. Det skal etableres rutiner for å avdekke vold mot gravide, og overgrepsmottakene skal omorganiseres. En egen tiltaksgruppe skal videreutvikle kunnskap, mål og metoder.

STRAFFELOVEN HAR egne bestemmelser om vold i familieforhold, og erfaringene med loven skal gjennomgås. Tiltaket er fornuftig, men det krever en bred analyse av hele den juridiske prosessen fra etterforskning til dom. Det er nemlig ikke så enkelt som f.eks. Frp-leder Siv Jensen vil ha det til. Hun vil øke strafferammen fra seks til femten år. Effekten av en slik tredobling av straffenivået er høyst usikker. Intensiv forebygging og høyere oppklaringsprosent er bedre virkemidler.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.