Kan bli anmeldt

Småsparere som fulgte Hallvard Flatlands råd i «Fredagsbørsen» og investerte i Globus TV-fond, tapte flere millioner kroner. Flatland selv tjente på sitt aksjeeventyr. Nå risikerer han å bli anmeldt. I går trakk han seg fra TV 2.

Bobla som sprakk

Valebrokk: - Fornuftig av Flatland

Dorthe støtter Flatland

Dette mener TV-kjendisene

Flatlands tøffe timer

Advokat Fridtjof Feydt sier til Dagbladet at han på vegne av to klienter i går fikk i oppdrag å vurdere om TV-kjendisen har begått bedrageri i forbindelse med Globus TV-fond-saken.

- Jeg skal se på dette med henblikk på en politianmeldelse. Mine klienter sier rett ut av de føler at de er blitt lurt - og de ønsker samtidig å komme i kontakt med flere som mener de kan være i samme situasjon. En side av saken er den etiske, en annen side er etter vår mening den strafferettslige. Det ønsker klientene å få avklart, sier Feydt.

Tapte millioner

Det er flere i samme situasjon. Åtte tusen nordmenn tegnet andeler for om lag 170 millioner kroner i aksjefondet Globus som Flatland anbefalte i «Fredagsbørsen». Da programserien var over, hadde verdien av andelene sunket med en fjerdedel. Flere av aksjekjøperne trakk investeringene sine ut av Globus - og tapte penger. Men Flatland tapte ikke:

TV-fondet ble administrert av holdingselskapet Globus Asset Management og datterselskapet Globus Fondsforvaltning. I juni 1998, mens han var programleder, kjøpte Hallvard Flatland aksjer for 200000 kroner i Globus Fondsforvaltning. Så, like etter at «Fredagsbørsen» ble tatt av lufta i desember 1998 - la Flatland nye 375000 kroner på bordet til aksjer i Globus. Denne gangen fikk han 70 prosent rabatt.

Problemene tårner seg opp

I februar i år realiserte han aksjene. De han hadde kjøpt for 375000 kroner, var nå verdt over to millioner kroner. De han hadde kjøpt for 200000 kroner, verken steg eller sank. Alt ifølge opplysningene Flatland ga TV2-ledelsen på møtet onsdag. Inntil da hadde han holdt aksjeopplysningene skjult.

Advokat Feydt sier han vil kontakte TV2 på vegne av sine klienter, for å gjennomgå TV-programmene. Han utelukker ikke at TV2 også kan komme i et strafferettslig eller sivilrettslig ansvar.

Men det er ikke bare Feydt og rasende aksjekjøpere som forfølger Flatland. Han har flere uavklarte saker. Problemene startet da Flatlands venn, travkusk Atle Hamre, ble arrestert i mai i fjor, mistenkt for å ha presset skipsreder Thor Christensen for penger.

Hyttesaken

I 1995 kjøpte Flatland ei hytte ved alpinsenteret i Uvdal av Christensen. Kjøpet skal ha blitt formidlet av Hamre.Christensen og Flatland var ikke enige om salgsbeløpet og hvem som i dag har eiendomsrett til hytta. Flatland gikk på et knusende nederlag i byretten, der sorenskriveren slo fast at Christensen var den riktige eier av hytta. Flatland anket dommen.

Monaco-kontoen

Under straffesaken mot Hamre kom det også fram at Flatland eide og disponerte en hemmelig konto i Monaco. Flatland hevder at kontoen ble brukt til hestekjøp, og at dette er helt lovlig, ettersom hesteimport i denne skalaen ikke er skattepliktig. Flere skattejurister har antydet at dette er feil. Mandag var Flatland i avhør hos Økokrim om saken. Advokat Morten Kjensli, som er Flatlands forsvarer, har bedt uavhengige skattejurister gjøre en vurdering av forholdene rundt kontoene. Denne juridiske betenkningen vil være klart i neste uke. Som de sier i TV2: Siste ord er ikke sagt.