FLYTTEKLAR: Audun Eckhoff, direktør for Nasjonalmuseet, er opptatt av at Nasjonalgalleriet fortsatt bør brukes til å formidle kunst. Foto: Anders Grønneberg
FLYTTEKLAR: Audun Eckhoff, direktør for Nasjonalmuseet, er opptatt av at Nasjonalgalleriet fortsatt bør brukes til å formidle kunst. Foto: Anders GrønnebergVis mer

Kan bli portrettgalleri

- En veldig god idé, mener direktøren for Nasjonalgalleriet.

Ingen vet hva Nasjonalgalleriet skal brukes til, når museets samling om fem år flytter til Vestbanetomta i Oslo.

- Bygget bør fortsatt brukes til å vise kunst. Og et portrettgalleri er det beste forslaget vi i Nasjonalmuseet har hørt foreløpig, sier museets direktør Audun Eckhoff.

Til kunstformål Forslaget har blitt presentert for Kulturdepartementet av en gruppe bestående av blant andre kunsthistorikerne Anniken Thue og Janike Sverdrup Ugelstad. Også Nasjonalmuseets styre har vært tydelig på at bygningen bør brukes til kunstformål.

Nå mener museets direktør at det er på tide å komme nærmere en løsning.

- Det tar alltid lang tid å planlegge ny virksomhet, særlig i bygg som også må oppgraderes. Og det er veldig synd om det skulle ende med at et slikt bygg blir stående tomt, sier Eckhoff.

- Ikke for stort Nasjonalgalleriet har et utstillingsareal på over to tusen kvadratmeter. Eckhoff tror ikke det er for mye plass, selv for et såpass renskåret konsept.

- Det må tas grep og en må lage fantasifulle prosjekter. Man kan jo bare se på hva de får til i National Portrait Gallery i London. De er flinke til å aktualisere portrettbegrepet, trekke inn samtidskunst og personfremstillinger innen foto og video. Så dette er en konsept som kan favne langt mer enn portretter av gamle menn i gullramme.

- Bare tull Arkitekt Fredrik A. S. Torp har i samarbeid med A.S. Bygganalyse anslått rehabiliteringskostnadene for bygget til 450 millioner kroner. Torp var en av arkitektene som tegnet et utbedret Nasjonalgalleri på Tullinløkka, før daværende kulturminister Trond Giske i 2009 fikk gjennomslag for å samle hele Nasjonalmuseet på Vestbanen. Nå er han engasjert i aksjonsgruppa «Redd Nasjonalgalleriet», og svært skeptisk til de nye planene.   

- Dette er et stort bygg, og det finnes ikke nok gode portretter i Norge til å fylle disse veggene, sier Torp.

Han skulle helst sett at bygget fortsatt skulle brukes til å huse Nasjonalmuseets samlinger.   

- En kommer opp med idiotiske forslag, og dette med portrettgalleri synes jeg er nok et idiotisk forslag, sier Torp.

Kostbare kulturbygg Det er staten som eier bygget, og det er til syvende og sist regjeringen som bestemmer hva det skal brukes til. Selv om det ikke finnes offentlig utarbeidede overslag over hvor mye det gamle bygget eventuelt må pusses opp for, mener Eckhoff det blir feil å snurpe igjen pengesekken nå.  

- Dette er et bygg som må fylles med godt innhold, og det vil uansett koste penger. Vi kan diskutere hva bygget skal brukes til, men det er neppe noen tvil om at det må brukes penger på det. Det ligger i kortene at en fredet museumsbygning, med stor kulturhistorisk betydning og sentral plassering, bør brukes til publikumsrettet virksomhet, sier Eckhoff.

- Spennende innspill Noe av det siste Knut Olav Åmås gjorde før han ble statssekretær, var å gi den påtroppende regjeringen et tips. I Aftenposten foreslo han at «Nasjonalgalleri-bygningen fortsatt skal brukes til visning av historisk kunst og intet annet».

Kulturminister Thorhild Widvey vil ikke ta stilling til forslaget, men skriver i en e-post til Dagbladet at hun er informert om ideen.

- Dette forslaget er ett av en rekke spennende innspill som nå er lansert om den videre bruken av Nasjonalgalleri-bygningen. Forslagene om den videre aktiviteten i Nasjonalgalleriet skal nå vurderes av flere departementer i fellesskap, i den store prosessen Statsbygg har ansvar for. Hele Tullinløkka-området skal vurderes under ett, skriver Widwey.