SØKER TRYGGHET: De har ikke gjort annet enn å søke ly, søke trygghet for den forfølgelsen de blir utsatt for i hjemlandet, skriver kronikkforfatteren om enslige, unge asylsøkere. Bildet er fra et transittmottak rett utenfor Oslo. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB Scanpix
SØKER TRYGGHET: De har ikke gjort annet enn å søke ly, søke trygghet for den forfølgelsen de blir utsatt for i hjemlandet, skriver kronikkforfatteren om enslige, unge asylsøkere. Bildet er fra et transittmottak rett utenfor Oslo. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Unge asylsøkere

Kan du be politiet om å skyte meg?

Når regjeringen svikter, må dere som ansvarlige opposisjonspartier ta et skritt fram og ta dette ansvaret.

Meninger

«Mammi, kan du be politiet om å skyte meg den natta de kommer for å hente meg på mottaket? Da dør jeg i hvert fall fort. Fiendene våre i Afghanistan vil drepe meg langsomt. De vil at jeg skal lide.»

Den 17 år gamle gutten jeg er verge for ser på meg med et blikk svart av fortvilelse og redsel. Hele kroppen hans skjelver. Det er september og han har tilbrakt natta i skogen i shorts og T-skjorte fordi han ble så redd at han bare løp da politiet kom til mottaket. En av kameratene hans hadde skadet seg selv alvorlig over å ha fått nok et avslag, denne gangen endelig, fra UNE. Derfor hadde politiet blitt tilkalt.

Ine Johannessen
Ine Johannessen Vis mer

Nå holder det, jeg greier ikke mer av denne galskapen. Hva skal jeg svare når en ung gutt fortvilet ber om å bli skutt av politiet i Norge, ett av verdens rikeste land, verdens såkalte beste land å bo i? Han er den snilleste og mest hjelpsomme gutten man kan tenke seg. Han har ikke gjort annet enn å søke ly, søke trygghet for den forfølgelsen han blir utsatt for i hjemlandet. Han vet ikke hvor familien er eller om de lever, men han frykter det verste.

UDI er enig i at han har et beskyttelsesbehov, de tror ham. Han står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemstedet sitt. Dette fastslår UDI i sitt vedtak. Jeg har lest vedtaket utallige ganger, det kan ikke forstås på noen annen måte. Denne gutten er utsatt for forfølgelse og han er troverdig. Jeg sitter med beviset i handa.

Men, takket være panikken som grep norske politikere da det kom noen få tusen asylsøkere til Norge over Storskog i 2015, ble det innført hasteinnstramninger. Uten komitébehandling og uten at det ble gjennomført muntlig høring slik at fagfolk fikk uttale seg, ble det bestemt at enslige mindreårige kan dømmes i stor skala til internflukt og dermed midlertidig opphold. Denne skjebnesvangre voteringen har ødelagt livene til hundrevis av barn Norge var betrodd. Og dette skjedde til tross for at det samtidig var et klart flertall mot å øke bruken av midlertidige tillatelser for barn som har flyktet alene til Norge.

Spørsmålet er hvorfor ikke opposisjonspartiene Ap og Sp forsto rekkevidden av å gå inn for å fjerne rimelighetsvilkåret for bedømmelse av internflukt? Andre partier forsto det jo, og i organisasjonenes høringssvar kom det klart fram hvor bekymret vi var. Nå sier UDI at det er tilstrekkelig at Kabul er faktisk tilgjengelig for dem og at det ansees som trygt der.

Kabul, trygt? Det spiller ikke lenger noen rolle om de mindreårige har tilknytning til Afghanistan, om de er født i et av nabolandene og aldri har satt sitt ben i landet de skal deporteres til, mangler nettverk der eller er utsatt for forfølgelse i landet. Det spiller ingen rolle om de var 14 eller 15 år da de kom til Norge, så lenge de fyller 16 år på vedtakstidspunktet kan de dømmes til internflukt i Kabul.

Det må være slutt med å skylde på at en politikk som ødelegger unge mennesker er regjeringens ansvar. Når regjeringen svikter, må dere som ansvarlige opposisjonspartier ta et skritt fram og ta dette ansvaret. Arbeiderpartiets grasrot er i fullt opprør; på rekke og rad fatter fylkeslag og lokallag vedtak om midlertidig stans av deportasjoner til Afghanistan. De kan ikke være med på dette, det strider mot alt Arbeiderpartiet står for.

Samtidig vingler ledelsen hit og dit og vil ha utenriksminister Ine Eriksen Søreides forsikringer om at det er trygt å deportere forfulgte mennesker til et helvete på jord. Hva tror dere hun vil svare? Hvis hun sier det er trygt, er det da trygt? Hva skal hun kunne oppklare som ikke allerede er grundig dokumentert i rapporter fra Amnesty og også i den seineste rapporten fra Landinfo om sikkerhetssituasjonen i Kabul by?

Antall drepte og skadde i Kabul provins har økt med 26 prosent i første halvår 2017 sammenliknet med tilsvarende periode i 2016. De komplekse angrepene inkluderer pr. definisjon flere angripere og angrepsvåpen, og ofte selvmordsbombere. Sivilbefolkningen risikerer i økende grad å være på feil plass til feil tid. Sivile kan være tilfeldig forbipasserende, personer som arbeider for institusjonen som angripes, eller som befinner seg i nærheten av åstedet. Daesh (IS) gjør seg også i økende grad gjeldende. De svake myndighetene er ikke i stand til å forsvare sivilbefolkningen.

Så til Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Rigmor Aasrud, Kjersti Stenseng og ikke minst innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås. Og til dere i stortingsgruppa til Senterpartiet som ikke sier et pip:

Hva skal jeg svare gutten min som ber om å bli skutt av norsk politi i redsel for å bli deportert til Afghanistan? Hva ville dere har svart?

Jeg krever et svar på vegne av ham og alle andre i samme situasjon. Jeg forventer handling, ikke handlingslammelse fra de folkevalgte. All makt ligger nå i deres hender!