Kan ende opp uten opera

Dersom Stortinget følger en vanlig avstemmingsprosedyre i operasaken, blir det ingen opera. Det tror tidligere stortingspresident Jo Benkow. Mye tyder på at ingen av forslagene får det nødvendige flertallet og at saken dermed er ute av verden på ubestemt tid. Et av forslagene kan imidlertid skape usikkerhet om utfallet.

Benkow satt i åtte år som stortingspresident, og har ledet Stortinget gjennom en rekke vanskelige saker. Han var blant annet stortingspresident under den dramatiske avstemmingen om utbyggingen på Gardermoen. Operasaken kan bli en ny thriller i Stortinget, men før Benkow gir sin vurdering av forslagene, ønsker han å understreke at han full tillit til at dagens president velger en korrekt fremgangsmåte.

Det er Stortinget som avgjør om presidentens forslag til votering skal godtas, og det har hendt mer enn en gang at Stortinget har endret på forslaget. Vi skal heller ikke se bort fra at det er en tidligere president fra Høyre med sans for Vestbane-alternativet som her tenker seg en måte å gjøre det på.

Slik kan det gå

1. Fremskrittspartiets forslag om at det ikke skal bygges opera i statlig regi.

Begrunnelse: Det er vanlig at det mest ytterliggående forslaget behandles først.

Resultat: Forslaget faller mot alle de andre partiene.

2. Regjeringspartiene og Høyres forslag om det skal bygges en opera på Vestbane-tomta.

Begrunnelse: En fordel med vår ordning om stemmeplikt er at voteringen må ordnes slik at ingen blir tvunget til å stemme mot sin vilje og at man så langt det er mulig prøver å arrangere det slik at alle får anledning til å stemme over eget forslag. Ettersom dette forslaget i utgangspunktet samler færre representanter enn Bjørvika-alternativet er det naturlig å plassere her.

Resultat: Nedstemt av AP, SV og Frp.

3. Arbeiderpartiet og SV's forslag om det det skal gjøres et prinsippvedtak om bygging av en opera i Oslo.

Begrunnelse: Her er det tvil. Det kan anføres argumenter for og mot denne plasseringen. Dette er første del i komiteinnstillings forslag til vedtak og det mest riktige vil være å både vurdere og stemme over dette i sammenheng med andre del, nemlig forslaget om å legge operaen til Bjørvika. Det skal imidlertid voteres over forslagene hver for seg. Ettersom disse forslagene utgjør komiteinnstillingen og synes å samle flest stemmer, vil det mest logiske være å ta disse til slutt. Det vil neppe være aktuelt å sette del 1 opp mot Fremskrittspartiets forslag, det vil si å foreta en alternativ stemmegivning, fordi det betyr at mange ikke får muligheten til å stemme mot begge forslagene og blir dermed tvunget til å stemme mot sin vilje.

Resultat:Nedstemt av Fremskrittspartiet, regjeringspartiene og Høyre.

4. Arbeiderpartiet og SV's forslag om å legge operaen til Bjørvika.

Begrunnelse: Dette er del to i innstillingens forslag til vedtak og følger som en konkretisering og konsekvens etter punkt tre.

Resultat: Nedtsemt av Fremskrittspartiet, regjeringspartiene og Høyre.

Konklusjon: Om alle representantene følger partistandpunktene helt ut og siden det nødvendige flertall må ha 83 stemmer, vil ingen av forslagene bli vedtatt. Operasaken er over på ubestemt tid.

Håper på utsettelse

Benkows mer generelle vurdering: Dette er en svært vanskelig sak. Arbeiderpartiets forslag om at det skal bygges en opera i Oslo kan skape usikkerhet. Regjeringspartiene og Høyre vil selvsagt se på det som et taktisk forslag. Disse partiene kalkulerer trolig med at det ikke blir fattet noe vedtak, for så å håpe på å komme tilbake om et års tid. De regner da med at Bjørvika-alternativet er blitt enda mer usikkert i denne perioden. Om det blir fattet vedtak, er Bjørvika det mest sansynlige, men det vil kreve at noen fra regjeringspartiene hopper over i siste øyeblikk. At Hagen skulle redde operaen er ikke særlig realistisk. Akkurat som mange av sine velgere, bryr han seg ikke om operaen.