Forum Gallery: På 5th avenue på Manhattan ligger galleriet som tidligere hadde enerett på salg av Nerdrum-malerier. I går ble det i rettet spekulert i om galleriet hjalp Nerdrum i et forsøk på å hvitvaske bankbokspenger.
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Forum Gallery: På 5th avenue på Manhattan ligger galleriet som tidligere hadde enerett på salg av Nerdrum-malerier. I går ble det i rettet spekulert i om galleriet hjalp Nerdrum i et forsøk på å hvitvaske bankbokspenger. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Kan ha samarbeidet med galleriet om hvitvasking

Skatt øst med ny teori i Nerdrum-saken.

OSLO/NEW YORK (Dagbladet):Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat for staten ved Skatt Øst i Odd Nerdrums sivile søksmål, var nesten kommet til slutten av sin prosedyre da saken tok en dramatisk vending.

- Nerdrums forklaring er med god grunn forkastet av tre domstoler, begynte Stabell.

Han fastholdt at dokumentasjonen i saken viser at pengene i bankboksen umulig kan ha vært et lån eller depot, som etter avtale ble tilbakeført til galleriet, og så til Nerdrum igjen.

- Det er en uforklarlig omvei. Beløpene stemmer ikke. Det er ingen sammenheng mellom overføringene.

-Men det kan tenkes et alternativ, sa Stabell. 

Ny teori: Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell presenterte i går en ny teori om kontantstrømmen i Nerdrum-saken, men understreket av det var rene spekulasjoner.  Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
Ny teori: Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell presenterte i går en ny teori om kontantstrømmen i Nerdrum-saken, men understreket av det var rene spekulasjoner. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

- La meg forsøke å fantasere, så ser vi hvor langt jeg kommer.

- Ren spekulasjon I løpet av 20 minutter kom så for første gang i Nerdrum-saken en utbrodert teori fra Skatt østs side, om hvordan Odd Nerdrums pengestrømmer mellom bankboksen i Østerrike, Forum Gallery i New York og Nerdrums islandske bankkonto i Luxembourg kan henge sammen.

Teorien går ut på at Nerdrum og galleriet samarbeidet om et forsøk på å hvitvaske flere millioner kroner.

Saken har til nå vært preget av at Skatt øst heller ikke har kunnet forklare pengestrømmen. Manglende redegjørelse for dette, var en av årsakene til at Høyesterett opphevet dommen i straffesaken mot Nerdrum. 

Stabell understreket at han kom med rene spekulasjoner, men framholdt at med bevismaterialet som foreligger, er det innenfor hva som «med rimelighet kan fantaseres om».  

Odd Nerdrums advokat Pål Berg, var tydelig opprørt over Stabells spekulering.

Runddans: Kontantstrømmen i Nerdrum-saken.
Runddans: Kontantstrømmen i Nerdrum-saken. Vis mer

- Dette er grove, udokumenterte beskyldninger basert på ren spekulasjon, sa Berg til Dagbladet.

Hvitvaskingsforsøk I grove trekk la Stabell fram følgende:

# I 2002 hadde Odd Nerdrum 900 000 dollar i bankboksen i Østerrike. Nerdrum hevder de lå der etter avtale med galleriet som sikkerhet for erstatningskrav, og at han ikke hadde disposisjonsrett over pengene. Ifølge Skatt øst ble de lagt der for å skjules fra norske myndigheter.

# På bakgrunn av et oppslag i Dagens Næringsliv, der det ble hevdet at Nerdrum hadde solgt kunst for 120 millioner kroner i USA, ba Skatt Øst i juni 2002 Nerdrum om å redegjøre omsettingen. To uker senere overførte Nerdrum 700 000 dollar fra bankboksen til galleriet.

- Nerdrum hadde i årene før forholdsvis beskjedne inntekter i sine selvangivelser. Kanskje så han grunn til å oppgi noen av pengene i bankboksen, sa Stabell og fortsatte:

- Men han kunne ikke ført dem direkte fra bankboksen, han måtte få pengene fra en legitim kilde. I et slikt spekulativt lys, nærmer vi oss tankene om hvitvasking, sa Stabell og viste til følgende:

Millionoverføringer # 9. august sender Nerdrum et brev til skattemyndighetene og forklarer at galleriet har holdt tilbake deler av Nerdrums inntekter pga mulige erstatningskrav. 

Udokumentert: Nerdrums advokat var opprørt over Stabells spekulering, og mente det var grove, udokumenterte beskyldninger.

Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
Udokumentert: Nerdrums advokat var opprørt over Stabells spekulering, og mente det var grove, udokumenterte beskyldninger. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet Vis mer

# 26.september overfører galleriet 450 000 dollar til Nerdrum. Pengene blir ført i selvangivelsen i Norge for 2002.

# 14.november overfører galleriet 325 000 dollar til Nerdrum. Disse blir ikke meldt fra om til norske skattemyndigheter.

- Så får vi oversikten fra galleriet i 2003, som viser hva som er holdt tilbake og utbetalt. Ingen kan se at det har vært noen overføring fra en bankboks. Hvis min spekulasjon holder vann, kunne Nerdrum tenke at nå ville skattemyndighetene slå seg til ro, uten å oppdage resten av pengene i bankboksen. 

- Men så kommer beskjeden om at amerikanske skattemyndigheter vil undersøke galleriet, og man forstår at bankboksen vil bli kjent. Han innser at forsvarslinja ikke holder, og han må gi en forklaring, sa Stabell.

Betviler innhold i brev Ifølge Stabells teori, går Nerdrum og galleriet nå sammen og dikter opp at pengene i bankboksen er et lån, eventuelt et depot som Nerdrum ikke kunne røre uten galleriets godkjennelse.

- Men så blir ikke Nerdrum trodd av Skatt øst, og det begynner å slå sprekker. Så hvorfor har han ikke innrømmet noen ting? Jo, det ville være å innrømme at det var en fullbyrdet skatteunndragelse da de 900 000 ble lagt i bankboksen. Redningsaksjonen tar utgangspunkt i at han allerede har forbrutt seg, så han blir stående på sitt.

Syk: Odd Nerdrum er sykmeldt, og møtte ikke i retten denne uka. Foto: Agnete Brun / Dagbladet
Syk: Odd Nerdrum er sykmeldt, og møtte ikke i retten denne uka. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

Stabell viste så til flere brev som ble sendt mellom galleriet og Nerdrum, og spekulerte rundt at innholdet kunne være konstruert for å forsøke å støtte forklaringen om bankboksen.

- Nerdrum har bevisst mørklagt saken. Uten den type spekulasjon jeg har fremført nå, er umulig å få hode og hale på historien.

Dobbeltbeskatting Retten i sivilsaken trenger ikke nødvendigvis ta stilling til verken Stabells teori eller Nerdrums forklaring om kontantstrømmen. De skal bare avgjøre om Skatt øst gjorde riktig vedtak basert på det de hadde av informasjon da vedtaket ble gjort.

I straffesaken som kommer opp igjen i mai må hendelsesforløpet derimot tas stilling til.

Stabell presiserte at han ikke la dette frem for å påvirke straffesaken.

Politiadvokat Asbjørg Lykkjen, aktor i straffesaken mot Nerdrum, ønsker ikke å kommentere Stabells teori.

Teorien innebærer at til tross for mulig hvitvasking, vil beløpet Nerdrum ble dømt til fengselsstraff for å ha unndratt være 700 000 dollar for høyt. Det innebærer at også at forklaringene hans har ført til en dobbeltbeskatting, men at Nerdrum faktisk betalte skatt av bankbokspengene men til feil land og tid, slik Dagbladet pekte på at var sannsynlig i en dokumentar i 2012. 

Taus gallerist Dagbladet var i går kveld i det eksklusive Forum Gallery i New York, og gjorde direktør Robert Fishko kjent med innholdet i Stabells prosedyre. 

- Jeg ønsker ikke å bli intervjuet av norske aviser, og har ingen kommentar, sa Fishko.

Bankboksen: Inne i dette hvelvet i en bank i Lech i de østerrikske alpene, ligger bankboksen Nerdrum disponerte mellom 1998 og 2007. Foto: Hans A Vedlog / Dagbladet
Bankboksen: Inne i dette hvelvet i en bank i Lech i de østerrikske alpene, ligger bankboksen Nerdrum disponerte mellom 1998 og 2007. Foto: Hans A Vedlog / Dagbladet Vis mer