Kan ikke bekrefte «dødelig sykdom»

- Familien fikk ikke opplyst noen direkte diagnose av Sentralsykehuset i Vestfold etter at far døde, sier datteren Therese Bjørneboe til Dagbladet.

Legene trodde Bjørneboe skulle dø

Familien hadde i mange år levd med Jens Bjørneboes store alkoholforbruk.

- Når det nå i pressen brukes uttrykk som «uhelbredelig sykdom», tenker man kanskje på kreft. Og det er feil, sier hun.

- Jeg vil egentlig helst ikke kommentere hva pressen gjør ut av påstander i et manus som ennå ikke er publisert, og som jeg ikke har lest. På den andre siden ville det kanskje ta seg litt rart ut hvis familien ikke kunne bekrefte at han var fysisk syk, siden dette nå presenteres som en nyhet.

- Alkohol var et åpenbart og stort problem for min far, og lidelsene hans var naturligvis forbundet med de fysiske skadevirkningene av det - ikke bare med livssituasjonen for øvrig eller med forfatterskapet.

Situasjonen var kompleks, og seinere spekulasjoner omkring hvorfor han begikk selvmord har vel aldri vakt annet enn skepsis og ubehag fra min side. Hvis opplysningene om hans fysiske lidelser kan avlive noen myter, er det bra, sier Therese Bjørneboe.

Og hun tilføyer: - Jeg kan ikke svare entydig ja eller nei på et direkte spørsmål om hvorvidt Jens Bjørneboe tok sitt liv fordi han led av en dødelig sykdom.