KJØPTE SENDETID: Kultur- og kirkeminister Trond Giske unngår kommersiell politisk TV-reklame ved å kjøpe sendetid for ti millioner kroner på Frikanalen.
Foto: Erlend Aas / SCANPIX .
KJØPTE SENDETID: Kultur- og kirkeminister Trond Giske unngår kommersiell politisk TV-reklame ved å kjøpe sendetid for ti millioner kroner på Frikanalen. Foto: Erlend Aas / SCANPIX .Vis mer

- Kan ikke hindre Koran-brenning

Kulturminister Trond Giske mener ingen kan hindre NorgesPatriotene i å brenne Koranen på TV.

|||
I går kom siste trekk i striden om politisk TV-reklame. Med ti millioner kroner sikrer kulturminister Trond Giske Frikanalens drift. Til gjengjeld pålegges den riksdekkende TV-kanalen, som drives av frivillige organisasjoner, å tilby gratis sendetid til partier og alle andre som har et politisk budskap.

—Høyreekstremistene NorgesPatriotene sier de nå vil brenne Koranen i beste sendetid på Frikanalen. Var det meningen, Trond Giske?

—Det har de hatt anledning til lenge. Frikanalen er åpen for alle organisasjoner som ønsker å sende TV, det ligger fast i kanalens grunnprinsipper. Vår avtale sikrer Frikanalens økonomi, og garanterer at partiene slipper til om det skulle bli trangt om plassen.

—Så da kan de bare bestille TV-plass og fyre opp Koranen?

- Ingen kan hindre dem. Som vi har sett, er det ikke noe folkekrav i Norge å stramme inn blasfemiparagrafen. Men det vil jo være uklokt å bruke ytringsfriheten til å krenke andres religiøse symboler. Det er helt unødvendig.

- Er det ikke problematisk at innholdet på Frikanalen ikke redigeres av en redaktør i vanlig forstand. Her skal ingenting forhåndsgodkjennes?

- Frikanalen fungerer på samme måte som når du gir ut en trykksak eller blogger på nettet; avsenderen av det politiske budskapet er ansvarlig. Eventuelle strafferettslige reaksjoner skal komme i etterkant.

- Venstres Abid Raja mener det er i strid med menneskerettighetene å slippe til «usensurert grums» på TV?

- He-he. Tvert imot. Grunnprinsippet i ytringsfriheten er at ytringer ikke skal sensureres. Det er overraskende at en politiker som vil inn på Stortinget, ønsker at staten eller andre skal gripe inn og forhåndsgodkjenne partiers ytringer.