Kan ikke overlates til imamene alene

Det et like viktig med en aktiv deltakelse fra andre samfunnsaktører, som lærde med grundig forankring i islamsk teologi.

HELHETSTENKNING:  Det er urettmessig å overlate denne oppgaven til imamene - alene. Et vellykket arbeid mot radikalisering fordrer at man innser at norske ungdommer med radikale holdninger er et samfunnsproblem, skriver artikkelforfatterne. 
Foto: Torbjørn Grønning
HELHETSTENKNING: Det er urettmessig å overlate denne oppgaven til imamene - alene. Et vellykket arbeid mot radikalisering fordrer at man innser at norske ungdommer med radikale holdninger er et samfunnsproblem, skriver artikkelforfatterne. Foto: Torbjørn GrønningVis mer
Meninger

Jafar Saleem skriver i Dagbladet at det er viktig å imøtekomme unge muslimer på sosiale medier for å demme opp om radikaliseringen - det har han helt rett i.

Sosiale mediers enorme innflytelse på ungdommers hverdag kan ikke benektes. Tatt den enkle kontakttilgangen til ekstreme grupperinger kan det bety en nydannet plattform i en allerede uoversiktlig radikaliseringsprosess. Dette signaliserer også om at man må utvide sin horisont, og intensivere sitt fokus mot disse arenaene.

En radikaliseringsprosess foregår i ulike tidsforløp, og ikke over natten. Uvitende og isolasjonspregede ungdommer som søker svar på sine spørsmål på sosiale medier kan fort bli tiltrukket av radikale skikkelsers retorikk. Rask og enkel tilgang på kildebegrunnet teologiske svar og råd vil kunne deeskalere troverdigheten til spekulerende og populistiske videoer og tekster.

Det er de første trinnene i denne prosessen man må konsentrere sine tiltak mot. Dersom disse ikke tas hånd om rettidig vil tiden kunne renne ut. Den dagen man er klar for å ta liv for å oppnå sine «hellige» mål, er det trolig for seint. Men her kreves et engasjement fra flere hold.

Det er urettmessig å overlate denne oppgaven til imamene - alene. Et vellykket arbeid mot radikalisering fordrer at man innser at norske ungdommer med radikale holdninger er et samfunnsproblem. Det er på høy tid at samfunnet som en felles enhet bearbeider disse holdningene, istedenfor å kaste ballen over til hverandre. Terrorister er menneskehetens fellesfiende. Det et således like viktig med en aktiv deltakelse fra andre samfunnsaktører, så vel som lærde med grundig forankring i islamsk teologi.

Forebyggende tiltak og samarbeid på tvers av de ulike instansene er betingelse for vellykkede og fruktbare resultater. Tiden er inne for å imøtekomme ungdommen på de arenaene de befinner seg på. Det er først når denne avradikaliseringsprosessen blir håndtert helhetlig at vi kan forvente framdrift.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.