Kan man forby skittkasting på nettet?

Debatten fortsetter.

FOR TØFT PÅ NETTET: Voe (15) legger ned bloggen sin på grunn av sjikane. Situasjonen for unge på nettet er på mange områder bedre i dag enn for 5 år siden, skriver Stian Lindbø i Medietilsynet. Foto:Torbjørn Grønning
FOR TØFT PÅ NETTET: Voe (15) legger ned bloggen sin på grunn av sjikane. Situasjonen for unge på nettet er på mange områder bedre i dag enn for 5 år siden, skriver Stian Lindbø i Medietilsynet. Foto:Torbjørn GrønningVis mer

TRAKASSERING: De siste dagene har det vært tilløp til en debatt om endring av lovverket for å beskytte barn og unge mot trakassering via internett. Medietilsynets Trygg bruk-senter prøver å koordinere arbeidet med å trygge barn og unges bruk av digitale medier og føler et behov for å bringe noen fakta inn i debatten.

SITUASJONEN for unge på nettet er på mange områder bedre i dag enn for 5 år siden. I følge Medietilsynets undersøkelse «Barn og digitale medier 2010» har mobbing og trusler via mobiltelefonen gått ned de siste årene. Kun 5 prosent av henvendelsene til Datatilsynets slettmeg-tjeneste kommer fra unge under 15 år.

Kripos har også registrert en nedgang i antall tips og henvendelser som gjelder seksuelle overgrep mot barn i sammenheng med at det blir færre «såkalte» anonyme sosiale nettsamfunn. I Facebook er de fleste navngitt og problemene er mer knyttet til uønskede kommentarer, bilder og falske profiler. Situasjonen er altså på mange nettrelaterte områder bedre i dag enn for noen år tilbake.

Digital mobbing er imidlertid fortsatt et problem. Våre undersøkelser indikerer at omtrent en av ti unge i alderen ni til 16 år, i løpet av det siste året har opplevd å bli mobbet eller truet mens de har chattet på nettet. Slik så landskapet ut både i 2006 og 2008.

I 2009 ble en frivillig avtale vedtatt av de største internettaktørene i Europa inkludert Facebook, Google, Microsoft, Myspace og Sulake (Habbo Hotel). Avtalen inneholder retningslinjer for bruk av sosiale nettsamfunn for unge og skal bidra til å øke bevisstheten og ansvaret hos bransjeaktørene.

Ansvaret gjelder blant annet mobbing og annen upassende oppførsel. Vi har tro på at bransjen tar et eget ansvar og utvikler gode selvregulerende prinsipper av denne typen.

DET FINNES allerede lover som bør anvendes når noen provoserer, trakasserer og utfører ulovlige handlinger, også på nett. Straffeloven har bestemmelser som gjelder ærekrenkelser inkludert privatlivets fred, trusler, overgrep mot barn og rasisme.

Åndsverksloven og personopplysningsloven kan også anvendes for å ivareta retten til beskyttelse av bilder, video og annet materiale som inneholder private opplysninger. Det er viktig at flere saker prøves rettslig slik at man kan få testet om dagens lovverk er godt nok før man innfører ny lover eller lovendringer. Men siden den strafferettslige lavalder i Norge er 15 år vil både eksisterende og nye lover ha en begrenset effekt.

SKITTKASTING på nettet blir neppe borte ved å endre eller vedta nye lover. Dette handler rett og slett om folkeskikk. Vi tror på opplysningsarbeidsom bidrar til at alle, voksne og barn, blir klar over at reglene som regulerer våre liv utenfor nettet også gjelder på nettet. Ved fastlåste situasjoner på nettet som gjelder barn under 15 og hvor man kjenner de involverte parter anbefaler vi i Trygg bruk-senteret at man kontakter Konfliktrådet for å få bistand til å løse situasjonen.

Vi andre fortsetter vårt opplysningsarbeid som blant annet brukhue.com i samarbeid med Telenor, Røde Kors og Barnevakten.