Kan miste millionavtale

Investeringsselskapet Kistefos, eid av Christen Sveaas, vurderer å oppheve sponsoravtalen med Oslo kommune om støtte til Vigelandsmuseet. - Midlene fra Kistefos betyr være eller ikke være for museet, sier avtroppende sjef, Nils Messel.

Årsaken er at byrådet i Oslo vedtok å overføre forvaltningsanvaret for Frognerparken fra Friluftsetaten til Vigelandsmuseet. Avtalen om støtte til museumsdriften og vedlikehold av skulpturparken ble inngått i fjor, og dreier seg om et beløp på seks millioner kroner fordelt på tre år. - Vi stiller oss sterkt kritiske til byrådets vedtak, sier advokat Erik Wahlstrøm, juridisk talsmann for Kistefos. - Når Vigelandsmuseet nå skal gå over fra å være en kunstinstitusjon til å bli en etat som med sine begrensede ressurser skal ta seg av damanlegg, plener og tennisbaner, ser Kistefos det som et brudd på forutsetningene for sponsoravtalen. Vi gikk inn for å sponse den museale virksomheten og få vårt firmanavn eksponert i forbindelse med dette. De seks millionene var ikke tenkt å være en gave som skal brukes til hva som helst. Ikke minst har det arbeidet som sjefkonservator Nils Messel har nedlagt for å profilere og vitalisere Vigelandsmuseet hatt betydning for at Kistefos gikk inn i sponsorrollen.

Ber om endring

- Nå har Messel sagt opp sin stilling i protest mot omleggingen og magre kommunale bevilgninger. Hva betyr det? - Med Messel ved roret hadde vi en kunsthistorisk kapasitet å forholde oss til, og hans avgang er både et tap for institusjonen og et tydelig signal om at administrasjonen av Oslo kommunes kunstsamlinger ikke holder mål. Derfor håper vi at bystyrets behandling av saken 13. mars kan endre på forslaget fra byrådet, sier Wahlstrøm. - Midlene fra Kistefos har allerede bidratt til restaureringer av skulpturparken, sier Nils Messel.

Mangler midler

- Kommunen gir oss ikke fem øre til utstilling eller intern faglig virksomhet. Vi har minimalt med midler til driften av Vigelandsparken, som ikke bare er landets viktigste skulpturanlegg, men også det som gjør Frognerparken til den største turistmagneten i Oslo. Jeg ble ansatt i en kunstfaglig stilling, og har i motsetning til Friluftsetaten ingen erfaring innenfor anleggsgartneri. - Hvordan museet skal fungere i sin nye rolle med sin ene telefonlinje og to ansatte på fredagene står for meg som en gåte, sier Messel. harald.flor@dagbladet.no # I FARE: Kistefos støtter Vigaelandsmuseet med seks millioner kroner, men ønsker bare å støtte museumsdriften. Selskapet liker derfor dårlig at byrådet i Oslo vedtok å overføre forvaltningsanvaret for Frognerparken fra Friluftsetaten til Vigelandsmuseet. # Foto: ØRJAN ELLINGVÅG # KUTTER STØTTE? Christen Sveaasan miste millionavtale # Investeringsselskapet Kistefos, eid av Christen Sveaas, vurderer å oppheve sponsoravtalen med Oslo kommune om støtte til Vigelandsmuseet. - Midlene fra Kistefos betyr være eller ikke være for museet, sier avtroppende sjef, Nils Messel. # Av HARALD FLOR # Årsaken er at byrådet i Oslo vedtok å overføre forvaltningsanvaret for Frognerparken fra Friluftsetaten til Vigelandsmuseet.

Avtalen om støtte til museumsdriften og vedlikehold av skulpturparken ble inngått i fjor, og dreier seg om et beløp på seks millioner kroner fordelt på tre år.

- Vi stiller oss sterkt kritiske til byrådets vedtak, sier advokat Erik Wahlstrøm, juridisk talsmann for Kistefos.

- Når Vigelandsmuseet nå skal gå over fra å være en kunstinstitusjon til å bli en etat som med sine begrensede ressurser skal ta seg av damanlegg, plener og tennisbaner, ser Kistefos det som et brudd på forutsetningene for sponsoravtalen. Vi gikk inn for å sponse den museale virksomheten og få vårt firmanavn eksponert i forbindelse med dette. De seks millionene var ikke tenkt å være en gave som skal brukes til hva som helst. Ikke minst har det arbeidet som sjefkonservator Nils Messel har nedlagt for å profilere og vitalisere Vigelandsmuseet hatt betydning for at Kistefos gikk inn i sponsorrollen.

Ber om endring


- Nå har Messel sagt opp sin stilling i protest mot omleggingen og magre kommunale bevilgninger. Hva betyr det?

- Med Messel ved roret hadde vi en kunsthistorisk kapasitet å forholde oss til, og hans avgang er både et tap for institusjonen og et tydelig signal om at administrasjonen av Oslo kommunes kunstsamlinger ikke holder mål. Derfor håper vi at bystyrets behandling av saken 13. mars kan endre på forslaget fra byrådet, sier Wahlstrøm.

- Midlene fra Kistefos har allerede bidratt til restaureringer av skulpturparken, sier Nils Messel.

Mangler midler


- Kommunen gir oss ikke fem øre til utstilling eller intern faglig virksomhet. Vi har minimalt med midler til driften av Vigelandsparken, som ikke bare er landets viktigste skulpturanlegg, men også det som gjør Frognerparken til den største turistmagneten i Oslo. Jeg ble ansatt i en kunstfaglig stilling, og har i motsetning til Friluftsetaten ingen erfaring innenfor anleggsgartneri.

- Hvordan museet skal fungere i sin nye rolle med sin ene telefonlinje og to ansatte på fredagene står for meg som en gåte, sier Messel.