INTERESSEKAMP: Tidligere kunne vi stole på at britene ville forsvare våre interesser. Men land som tidligere kunne skjule seg i britenes skjørtekanter må nå stå opp for egne interesser, skriver artikkelforfatterne. På bildet er Theresa May, statsminister i Storbritannia. <br>Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB Scanpix
INTERESSEKAMP: Tidligere kunne vi stole på at britene ville forsvare våre interesser. Men land som tidligere kunne skjule seg i britenes skjørtekanter må nå stå opp for egne interesser, skriver artikkelforfatterne. På bildet er Theresa May, statsminister i Storbritannia.
Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB ScanpixVis mer

EU:

Kan Norden erstatte britene i EU?

Når britene forlater EU mister Norge en viktig alliert.

Meninger

Britene har i EU ofte vært forsvarer av verdier og interesser som står Norge nær. Heldigvis ser vi allerede nå at andre land er i ferd med å fylle britenes rolle. Dette skaper nye utfordringer og muligheter for norsk europapolitikk.

Tidligere kunne vi stole på at britene ville forsvare våre interesser. Derfor holdt mange land en lav profil og britene hadde en tilsvarende høy stemme. Men land som tidligere kunne skjule seg i britenes skjørtekanter må nå stå opp for egne interesser. Vi har i de siste månedene sett en interessant utvikling der andre likesinnede land trapper opp sin innsats. I Brussel hører vi dette fra våre nordiske kolleger. Nordiske eksperter og ministre blir invitert med på europeiske arenaer isteden for britene.

Britene er for alle praktiske formål ute av alle europeiske diskusjoner. De er opptatte av brexit. De andre landene er opptatte av EUs fremtid. Samtidig har EU en svært bevist holdning til at alle interesser skal representeres og balanseres. Derfor tar nå de nordiske landene, balterne og til dels nederlendere i større grad den rollen som britene hadde. Esterne overtok akkurat EUs formannskap og får en sentral rolle i å forme debatten og utviklingen videre.

Dette skaper en ny situasjon for Norge. Norge er full deltager i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Selv om vi ikke har stemmerett er vi meningsberettiget. Vi blir lyttet til i Brussel når vi stiller forberedt og er konstruktive i debattene. EØS-avtalen gir oss rett til å delta i Kommisjonens arbeidsgrupper og komiteer som forbereder nye forslag. Dette arbeidet må ha høy prioritet.

Vi må trappe opp samarbeidet med våre nordiske og baltiske kolleger og støtte dem i deres innsats for å styrke det indre marked. Fremfor alt må vi samarbeide tett med tyskerne. Tyskland spiller en nøkkelrolle i utformingen av det nye Europa. Norge kan spille en konstruktiv rolle i denne prosessen, men det krever en systematisk satsing og at vi stiller ressurser og eksperter til rådighet. For dette trenger vi en overordnet europastrategi.

I en stadig mer omskiftelig og usikker verden der USA svekker sitt lederskap er Norge og norsk næringsliv tjent med et sterkt EU og en velfungerende EØS-avtale. EUs indre marked består fortsatt av 500 millioner forbrukere, 23 millioner selskaper, er det største integrerte markedet i verden hvor varer og tjenester kan sirkulere fritt. Krevende, informerte og kjøpesterke kunder som gir de beste forutsetninger for innovasjon og nyskaping og innenfor ambisiøse bærekraftige standarder.

Som EØS-medlem kan Norge delta aktivt i utformingen av det nye Europa i en retning som vil tjene oss og verden for øvrig godt. Klima og miljøministeren deltok 13. juli på det uformelle ministermøtet i Tallin. Det er et lite men ikke tilstrekkelig bidrag til utviklingen av EU. Flere bør følge i hans fotspor og vårt spørsmål til hans kollegaer må være; Når var du sist i Tallinn for å fremme norske europainteresser?