Kan rocken bli ryddig?

  • Skandalen rundt rockmillionene er et faktum. Ledelsen har båret flere hatter enn tålelig er og tilliten til rockbyråkratiet er syltynn. Nå bør Øyvind Myhrvold & co kjenne sin besøkelsestid - ta på seg en av hattene sine. Og gå.
  • Dagens Næringsliv har gjennom en serie artikler avslørt skandaløse forhold i rockbyråkratiet. Forhold det har vært hvisket og tisket om i korridorene i lang tid, men som alle har kviet seg for å ta et oppgjør med - kanskje fordi man har vært engstelig for at hele ordningen med statlige overføringer til rocken skulle stå i fare. Det vil jeg tro den gjør, dersom ikke rockbyråkrat Øyvind Myhrvold snart tar konsekvensen av det økonomiske kaoset han har skapt.
  • Bildet ser ikke bra ut. Myhrvold, som selv er personlig konkurs, har foretatt pinlige sammenblandinger av offentlige kroner og egen økonomi. At han ikke selv ser hvor skandaløs denne sammenblandingen er, er svært uheldig.
  • Noe av det mest beklagelige, og på sett og vis arrogante, i denne saken er at Myhrvold & co forsvarer seg med en slags selvrettferdighet når de blir konfrontert med det økonomiske rotet: Uten dem - ingen rockmillioner. Når de først har påtatt seg jobben med å melke kua, må de kunne unne seg å skumme fløten.
  • Vel, det kan de ikke. Som nyetablert deltaker i spillet om offentlige kulturmilder bør rockorganisasjonene oppføre seg eksemplarisk. Slik det er nå, står enkeltpersoner i fare for å sverte denne ordningen for lang tid framover. Og det ville være synd. For intensjonene bak rockmillionene er gode. I land vi liker å sammenlikne oss med, Sverige for eksempel, har statlige rockverksteder fostret en underskog av spennende artister som stadig forsyner den svenske scenen med nye talenter. Pop og rock er en av Sveriges største eksportartikler. Og det er ingen grunn til at ikke Norge på sikt skal kunne oppnå det samme.
  • Men først må det ryddes. Sett utenfra er forholdene i det statlige rockbyråkratiet helt texas . Maktkampen, kuppene, festene, feriene, honorarene, «fondene» og de ureglementerte overføringene som er blitt avdekket den seinere tida hører ikke hjemme i det offentlige Norge. Historien om Gutteklubben Grei hører hjemme i gamle westernfilmer.
  • Så gjenstår det å se om cowboyene, gamlefar Bendiksen inkludert, blir tatt før de når El Paso.