FORTJENER REDELIGHET: Vi begynte med denne undersøkelsen fordi vi vil ha et best mulig sykehus. Det vil alltid ligge til grunn. Derfor mener vi også at man fortjener en redelig gjennomgang av dødsfall ved SI Kongsvinger og SI Elverum-Hamar, skriver innsenderne. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet
FORTJENER REDELIGHET: Vi begynte med denne undersøkelsen fordi vi vil ha et best mulig sykehus. Det vil alltid ligge til grunn. Derfor mener vi også at man fortjener en redelig gjennomgang av dødsfall ved SI Kongsvinger og SI Elverum-Hamar, skriver innsenderne. Foto: Anita Arntzen / DagbladetVis mer

Kan stormen ødelegge det perfekte puslespill?

Vi som var med i gruppen Mortalitetsanalyse, roper etter en pålitelig undersøkelse.

Meninger

Hvis man plukker fra hverandre et bilde, og setter det sammen slik en selv finner det for godt, kan resultatet bli naturtro. Særlig hvis man er flink og har gode rådgivere. Men uansett hvor godt man forsøker å polere over, vil skjøtene og sprekkene kunne oppdages om en ser nøye etter.

Denne sommeren har det stormet rundt SI Kongsvinger. Det startet i det stille – vi ble satt ned i en gruppe som skulle analysere dødsfall ved SI Kongsvinger. Vi ville gjerne finne områder vi kunne forbedre oss på. Vi ble fortalt at det kun var identifisering av prosesser undersøkelsen var ment for – det kunne ikke komme pålitelige tall ut av dette.

Det er betydelige økonomiske krefter og prosesser i spill nå for tiden. I flere år har det kommet initiativer om nedleggelse av funksjoner ved SI Kongsvinger. Men de som kjenner SI Kongsvinger har gjort motstand. De har stått i mot, selv om regnet pøste.

Fra øyeblikket vi lukket døren etter siste møte for Mortalitetsanalysen, var stormen i emming. De som hadde kontrollert hele undersøkelsen, begynte plutselig smått å snakke om nettopp tallene. Tallene de hele tiden hadde undergravet betydningen av. Med smil om munnen.

Gjennom hele undersøkelsen hadde vi blitt manipulert og kontrollert – vi forlangte derfor å få tilsendt resultatene. Vi fortalte om hvordan man hadde gått fram ved undersøkelsen. Vi mente folk som fikk forelagt resultatene hadde rett til å få høre hvordan vi hadde gått fram. Vi trodde vi ble hørt. Men vinder fra sentralt hold overdøyvet kanskje våre stemmer.

Vi har siden blitt totalt ekskludert i all presentering av resultatene. Fagdirektør spredte informasjon til flere instanser om alarmerende tall. Hun uttalte seg til nasjonale medier. I en artikkel om tallene ved SI Kongsvinger, er hun sitert på at SI Elverum-Hamar hadde 17 prosent forebyggbarhet. Det samme går igjen i brevet fra fylkeslegen til oss. Det virkelige tallet har vist seg å være 45 prosent.

Vi har hele tiden hevdet at undersøkelsen ikke kan produsere tall. At man ikke kan sammenlikne. At metoden ikke egner seg. Nå har plutselig fagdirektør begynt å si det samme. Særlig etter vi publiserte en kronikk i Dagbladet hvor vi fortalte akkurat hva som hadde foregått; «Prosessen».

I gråningen har nå et annet argument kommet til overflaten. De hevder det var meldepliktig. Man har plukket fra hverandre og satt sammen pasienthistorier etter eget velbefinnende, og funnet akkurat nok argumenter. Nå er det at tilfellene var meldepliktige, som gjorde at beskjed ble sendt til fylkeslegen. Selv om man sendte denne beskjeden rett etter man hadde motatt et uferdig foredrag. Selv om man sendte denne beskjeden mange, mange dager før gruppen i det hele tatt hadde lagt fram resultatene. Selv om man sendte denne uten metodebeskrivelse. Selv om dette aldri ble informert til oss.

Hvis resultatene virkelig er meldepliktige, er dette selvfølgelig noe som skal og må følges opp. Uansett hva vi har ment om mulige maktprosesser ved Sykehuset Innlandet, er det pasientenes sikkerhet som alltid må være i fokus. Vi begynte med denne undersøkelsen fordi vi vil ha et best mulig sykehus. Det vil alltid ligge til grunn. Derfor mener vi også at man fortjener en redelig gjennomgang av dødsfall ved SI Kongsvinger og SI Elverum-Hamar.

Mortalitetsanalysen er allerede pålagt å gjennomføres ved alle sykehus ved Sykehuset Innlandet. Vi synes metoden er uegnet. Sykehuset Innlandet er én organisasjon. Det er svært mange strukturer som er felles for alle sykehusene. Hvis det er slik at man har funnet meldepliktige tilfeller ved SI Kongsvinger, er man nødt til å ha en gjennomgang av strukturer på alle sykehusene. Vi kan ikke lukke øynene og bare la meldepliktige hendelser gjenta seg andre steder. Og da bør valget av Mortalitetsanalyse som undersøkelsesmetode bli omgjort. Vi må vi sikre at man gjennomgår på en ordentlig måte. Med en pålitelig metode.

Ikke basere alvorlige vurderinger på en metode som har like stor bevisverdi som et eventyr.

Hele utgangspunktet her var at vi ville forbedre sykehuset. Hele utgangspunktet var at vi ville forhindre dødsfall. Men papir og tall ble virvlet opp, og sammenhengen forsvant på veien. Vi kan ikke si noe sikkert om dødsfall ut fra vår undersøkelse. Ikke slik den har vært gjennomført hos oss. Uansett hvilke argumenter man bruker om internasjonal anerkjennelse og at det man kaller «Mortalitetsanalyse» er godtatt av diverse institusjoner. For undersøkelsene de viser til, er ikke det vi har gjort. Metoden er alt for sårbar for misbruk.

Kan resultater fra en undersøkelse halvparten av gruppen offentlig bekrefter at har vært systematisk manipulert, virkelig brukes som et bilde av virkeligheten? Er det slik at hvis noen bare uttaler seg diffust nok, og nok antall ganger til media, vil ingen se totalbildet?

I den perfekte storm, kan vi kanskje håpe at noe av lakken skrapes, så folk får øye på de små sprekkene i et ellers nøye korrigert puslespill.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.