Kan terrorister «kureres»?

Målgruppen for vårt arbeid for å styrke en moralsk, intellektuell og politisk beredskap for demokratiet - intellektuell ærlighet - er alle studenter.

FORSVAR AV DEMOKRATIET: «I denne debatten er det viktig å skille mellom Anders Behring Breiviks rettigheter som innsatt og hva Universitetet bør gjøre for å bygge opp et intellektuelt og moralsk forsvar for demokratiet, dets dannelsesansvar, om man vil», skriver professor Bernt Hagtvet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
FORSVAR AV DEMOKRATIET: «I denne debatten er det viktig å skille mellom Anders Behring Breiviks rettigheter som innsatt og hva Universitetet bør gjøre for å bygge opp et intellektuelt og moralsk forsvar for demokratiet, dets dannelsesansvar, om man vil», skriver professor Bernt Hagtvet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer
Debattinnlegg

I en ellers nyansert og interessant kronikk 13.9 framfører Svein Østerud noen synspunkter som jeg gjerne vil utdype. For det første, i denne debatten er det viktig å skille mellom Anders Behring Breiviks rettigheter som innsatt og hva Universitetet bør gjøre for å bygge opp et intellektuelt og moralsk forsvar for demokratiet, dets dannelsesansvar, om man vil. Om ABBs studierettigheter har jeg ikke uttalt meg. Disse spørsmål tilligger UiOs ansvarlige organer. Jeg noterer en viss uenighet om hvilke rettigheter ABB faktisk har.

For det andre, det er riktig at Dannelsesutvalget av 2007 ønsket å dempe ettervirkningene av den s.k. «Kvalitetsreformen» fra ti år tilbake. Den svekket dramatisk universitetenes ex.phil.-ordninger, der nettopp innføring i vitenskapelig tenkemåte, kritisk forskningsmetode, vitenskapsetikk, saklighetsnormer og tenkningens historie sto sentralt.

Østerud mener Dannelsesutvalget har koblet sammen universitetenes dannelsessoppdrag og samfunnets behandling av massemorderen. Han skriver at jeg «gjør ABB til representant for programmets målgruppe».

Dette er en merkelig misforståelse. Målgruppen for vårt arbeid for å styrke en moralsk, intellektuell og politisk beredskap for demokratiet - intellektuell ærlighet - er alle studenter (og gjerne offentligheten med, skjønt der er veien enda brattere). Med denne misforståelsen som utgangspunkt konstruerer så Østerud en motsetning mellom hva en kunne kalle en psykososial bakgrunnsanalyse av ABB, som Siri Gullestad og Aage Borchgrevink står for, og min tilnærming, som legger mer vekt på ABBs ideologi, hans totalitære tenkemåte, dens idémessige og politisk-kulturelle bakgrunn og effekter. Men også dens personlighetsmessige forutsetninger.

Dette er en kunstig motsetning. Det er ingen motsetning mellom meg og Gullestad/Borchgrevink. Nettverket for studier i totalitære regime- og tankeformer (NEST) ved UiO har utgitt fire bøker om totalitær ideologi der nettopp slike spørsmål gjennomlyses. Forholdet oppvekst/personlighetsstruktur/karakterdisposisjon/ de politiske og historiske forutsetninger for tiltrekning til totalitære ideologier er et av de vanskeligste tema innen politisk psykologi. ABB og en psykiatri som er kunnskapsløs om historiske og politiske forutsetninger for ideologisk besettelse gjør slike spørsmål maktpåliggende. UiO kunne jo begynne med å fjerne de masterordninger som slipper makkverk som Fjordmanns «master» gjennom. Slikt er nettopp resultatet av «Kvalitetsreformen» som flere med meg håper Trine Skei Grande får til oppdrag å rette opp.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.