Kan være avhengig av lovendring

Professor skeptisk til A-pressens milliardoppkjøp av Edda Media.

OVERTAR 36 AVISER: Konsernsjef i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, står overfor utfordringer med tanke på lovbegrensninger etter oppkjøpet av Edda Media. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
OVERTAR 36 AVISER: Konsernsjef i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, står overfor utfordringer med tanke på lovbegrensninger etter oppkjøpet av Edda Media. Foto: Gorm Kallestad / ScanpixVis mer

I dag ble det klart at Edda Media kommer tilbake i norsk eierskap, etter å ha vært underlagt det britiske selskapet Mecom siden 2006.

Ifølge Dagens Næringsliv må A-pressen ut med nærmere 1,7 milliarder kroner for å kjøpe opp Edda Media.

- Hjemkjøpet vil styrke lokalavisenes samlede posisjon og sikre det norske mediemangfoldet. Når A-pressen og Edda Media går sammen, får lokale og regionale mediehus en solid og langsiktig eier som baserer sin virksomhet på norske eierverdier og publisistiske tradisjoner, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen ifølge A-pressens hjemmesider.

Ulovlig Selv om mange vil oppfatte det som positivt at Edda-avisene igjen kommer under norsk eierskap etter det kontroversielle Mecom-oppkjøpet, så er heller ikke A-pressens oppkjøp uproblematisk.

Kjøpet innebærer nemlig at A-pressen og Edda Media til sammen vil få opptil 80-90 prosent markedsandel i enkelte medieregioner. Ifølge medieeierskapsloven er dette ulovlig.

Kulturdepartementet har iverksatt en vurdering av dagens reguleringer, men A-pressen vedgår at det er usikkerhet knyttet til hvordan disse problemene skal løses.

- Uavklart - Spørsmålene knyttet til konkurranselovgivning og eierskap er ikke avklart. Her vil vi være i videre dialog med både konkurransemyndighetene og Medietilsynet, sier Thor Gjermund Eriksen.

Johann Roppen er professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda, og en av landets ledende forskere innenfor eierskapskonsentrasjon og medieøkonomi.

- Etter dagens lov vil A-pressen nå overskride terskelen for totalt opplag i to regioner, sier Roppen til Dagbladet, og legger til:

- Men A-pressen vil nok prøve å få gjennomført en lovendring for å fjerne regionale begrensninger.

Norge er delt opp i 10 medieregioner. A-pressen og Edda Media vil kunne overskride eierskapsbegrensningene i Vestvika (Telemark, Vestfold og Buskerud) og Østvika (Østfold samt Akershus bortsett fra Asker, Bærum, Nittedal og Nesodden kommuner).

Det vil være opp til Medietilsynet å avgjøre om oppkjøpet er innenfor lovverket eller ikke.

Skeptisk Det finnes også et annet skjær i sjøen for A-pressen. Loven forbyr nemlig også krysseierskap mellom konserner som hver for seg kontrollerer mer enn 10 prosent av samme mediemarked. Det har Gudbrand Guthus, områdedirektør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, tidligere forklart til Journalisten.

- Men det finnes muligens andre måter må komme seg rundt denne begrensingen på, for eksempel ved å splitte opp Edda Media i to, og så selge til A-pressen etterpå, forklarer Roppen.

SKEPTISK: Johann Roppen, professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda, er skeptisk til eierskapskonsentrasjonen A-pressens oppkjøp av Edda Media innebærer. Foto: Høgskulen i Volda.
SKEPTISK: Johann Roppen, professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda, er skeptisk til eierskapskonsentrasjonen A-pressens oppkjøp av Edda Media innebærer. Foto: Høgskulen i Volda. Vis mer

I januar skrev Journalisten at en en eventuell sammenslåing av A-pressen og Edda Media vil kreve salg eller avvikling av virksomheter i flere medieregioner, ikke minst på begge sider av Oslo-fjorden.

Politisk motiv Selv om Roppen peker på at A-pressen tidligere har kjøpt opp borgerlige aviser uten å blande seg opp i deres formålsparagraf, er han skeptisk til oppkjøpet.

- Eierskapsbegrensningene skal sikre et mangfold på eiersida og forskjellige orienteringer. Ulike eiere og redaktører ansatt av ulike konsern blir ansett som en garantist for trykkefrihet og mediemangfold. Selv er jeg skeptisk til dette oppkjøpet, spesielt fordi det er en prosess som ikke kan reverseres.

Professoren mener også at oppkjøpet har et politisk aspekt. A-pressen eies i dag av LO (45%) og Telenor (45%).

- Jeg blir overraska om de ikke har noen politiske kort i ermet her. Det er ledelsen i A-pressen som fronter salget, men det er utenkelig at eierne ikke er involvert. Det er kort avstand mellom LO og Arbeiderpartiet. Telenor har jo også både historiske og tradisjonsmessige bånd til partiet, sier Roppen.

- Ikke et demokratisk problem Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, forteller at de ikke uttaler seg om eiersskapsspørsmål.

- Men det er viktig også fra vårt ståsted at vi har en presse med forskjellige eiere. Jeg ser ikke at eierskapsforholdet her utgjør et demokratisk problem.
At A-pressen uttaler at de ikke ønsker å legge ned noen aviser syns jeg er betryggende, sier han til Dagbladet.