Kan vi få franske tilstander?

INTEGRASJON: Frankrike har i den siste tiden vært sterkt preget av omfattende opptøyer. Det hele startet i Seine-Saint-Denis og har siden spred seg til store deler av landet. Ungdommer med innvandrerbakgrunn fra de fattigste bydelene har sett seg lei av å falle utenfor det franske samfunnet på alle områder. Så langt har heller ikke myndighetene håndtert situasjonen på noen god måte. Selvsagt er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Men når innenriksminister Nicolas Sarkozy, kaller ungdommene for «avskum», så virker det bokstavlig talt som å helle bensin på bålet. Det ikke riktig å sammenligne situasjonen i Norge med Frankrike. Men også her i landet ser vi svært alarmerende tegn til at store deler av innvandrerbefolkningen faller utenfor. Det er blant ikke-vestlige innvandrere at arbeidsledigheten er høyest og det er de som utfører «lavstatusjobbene». Hvis man ser på boligstandard og inntekt, så kommer ikke-vestlige innvandrere dårligere ut enn gjennomsnittet.

NÅR MANGE IKKE får den nødvendige norskopplæringen, må slite med å få godkjent utdannelsen sin fra hjemlandet og ikke engang blir innkalt til intervju fordi man har «feil» navn, så er det ikke enkelt å få arbeid. Å løse ledighetsproblemet blant innvandrere må stå øverst på den politiske dagsorden. Det er derfor svært positivt at vår nye Arbeids- og sosialminister Bjarne Haakon Hanssen allerede har vist interesse får å gjøre noe med problemene. Han har blant annet sagt at statlige bedrifter må gå foran som et godt eksempel og vil pålegge dem å øke rekrutteringen av ansatte med minoritetsbakgrunn.I Oslo er det store sosiale og økonomiske forskjeller på folk. Dessverre er dette også noe som viser helt klare etniske skillelinjer. Det er langt fra slik at alle innvandrere faller utenfor. Det er heller ikke slik at de bare er innvandrere som faller utenfor.

DET FINNES INGEN grunn til å forsvare de ekstreme voldshandlinger som skjer i Frankrike i disse dager. Men det er mulig å forstå frustrasjonen hos dem som er født inn i en håpløs tilværelse. Vi må sørge for at vi ikke om noen år har en hel generasjon med innvandrerungdommer som føler en lignende frustrasjon. Utfordringene på dette området bør bekymre flere enn Bjarne Håkon Hanssen. Fordi arbeid er en så viktig forutsetning for å komme seg ut av fattigdom, er det viktig å få til en diskusjon om dette i fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene.