Kanal4 kan sende fra i dag

Kulturdepartementet har innvilget Kanal4s søknad om konsesjon til å starte kringkasting i FM-nettet fra i dag.

Men det er ikke sikkert at Kanal4 kan starte sendingene i dag.

Problemet er om Kanalen kan skaffe seg frekvenser å sende på. Dette er det Norkring som styrer.

- Det er ikke et teknisk spørsmål om Kanal4 skal få frekvenser å sende på før 1. januar, sier teknisk direktør Rolf Nøkleby i Norkring til NTB.

- Vi har allerede en avtale med en konsesjonær og hvorvidt det skal skje endringer før 1. januar er et prinsipielt spørsmål som avgjøres av andre enn meg, sier Nøkleby.

Radiokanalen P4 fikk i dag medhold i Asker og Bærum tingrett og får lov til å stenge de gamle frekvensene i FM4-nettet, melder P4. Dermed er det klart for P4-sendinger i det nye nettet over ei uke før det opprinnelig var planlagt.

Lytterflukt?

Det betyr at lytterne kan flykte fra det som blir Kanal4s nye frekvens, før de får starte opp med sendinger 00.00 på nyttårsaften.

Målet til P4 har nemlig hele tida vært at Kanal4 ikke skal få overta en eneste av P4s en million lyttere når de overtar frekvensene nyttårsaften.

Kanal4-sjef Arne H. Krumsvik sa til Kampanje fredag at de fryktet å tape 50 millioner kroner i reklameinntekter dersom P4 fikk stenge sine frekvenser før de var på lufta.

P4 er derimot svært godt fornøyd med dagens kjennelse.

- Vi er meget godt tilfreds med at kjennelsen gikk i vår favør. Hele tiden har vi vært sikre på at vi sto på juridisk trygg grunn, noe også denne kjennelsen nå bekrefter, sier P4s kommunikasjonsdirektør, Ole Tom Nomeland i en pressemelding.

Retten har også pålagt Kanal4 å erstatte Norkrings og P4s saksomkostninger med henholdsvis 69.000 kroner og 90.000 kroner innen 14 dager.

P4 vil ikke nå like mange lyttere når de går over til sine nye frekvenser over nyttår. Derfor opprettholder P4 sendinger der de nye frekvensene ikke dekker inntil nyttår. P4s konsesjonsvilkår krever at de har 90 prosent befolkningsdekning. For eksempel vil de fleste som bor i Østfold, Vestfold, Stavanger/Haugesunds-området og store deler av Trøndelag, få inn P4 på de samme frekvensene som de alltid har gjort.

Nederlag for Kanal 4


Kanal4s sjef Arne Krumsvik har tidligere truet med å starte sendinger på P4s gamle frekvenser før tida.

- Det er jo noe vi kan tenke på dersom det blir aktuelt. De må jo slå de av først, sa Krumsvik til Dagbladet.no i forrige uke.

fredag erklærte P4 offentlig krig mot Kanal4 da Namsretten i Asker og Bærum forbød dem å avstenge sendere i det fjerde riksnettet.

Det var Kanal4 som stevnet P4 for retten, og som fikk en kjennelse i siste sekund.

P4 har allerede dratt Kanal4 for retten for å få dem til å skifte navn. Næringslivets Konkurranseutvalg mener Kanal4 bryter markedsføringsloven ved å bruke et navn som likner for mye på P4.

- En krig blir ikke vunnet i ett slag, sa P4s Kalle Lisberg.

- Så nå er det krig?

- Ja, sa P4-sjefen.

P4 gikk straks igang med nye forhandlinger for å få tillatelse til å legge frekvensene døde, og i dag lyktes de.

I kjennelsen skriver Bay at «Kanal4 har alene en økonomisk egeninteresse i at sendingene (P4s sendinger red.anm.) fortsetter frem til nyttår, idet dette antas å ha betydning for lyttertallene videre. Dette er ikke en interesse som er vernet av kringkastingslovens konsesjonsbestemmelser.»

På denne bakgrunn har retten avvist punkt 1 og 2 i Kanal4s begjæring fra domstolen. Dette gjaldt kravet om at Norkring skulle forbys å avstenge sendere i det fjerde riksradionettet.

<B>GLAD SJEF:</B> P4-sjef Kalle Lisberg snakket med pressen i radiokanalens lokaler i Oslo torsdag ettermiddag, etter at tingretten i Asker og Bærum tidligere på dagen forbød P4 å stenge sine eksisterende frekvenser. I dag er Lisberg ventelig enda gladere.
<B>HVA BLIR NESTE TREKK:</B> Kanal4s Arne Krumsvik.
STARTET RADIOKRIGEN: P4-sjef Kalle Lisberg.