NETTSJEF: Sindre Østgård er nyansatt sjef for nye medier i NRK. Foto: Eirik Solheim/NRKbeta under en Creative Commons-lisens.
NETTSJEF: Sindre Østgård er nyansatt sjef for nye medier i NRK. Foto: Eirik Solheim/NRKbeta under en Creative Commons-lisens.Vis mer

Kaospilot blir ny nettsjef i NRK

Sindre Østgård ny sjef for nye medier.

(Dagbladet.no): NRK har ansatt Sindre Østgård (31) i en nyopprettet stilling som sjef for nye medier.

Stillingen må kunne kalles en av de aller viktigste og mest utfordrende på dette feltet i Norge.

Ifølge en pressemelding har Østgård bred redaksjonell bakgrunn fra NRK og har ledet prosjekter på tvers av hele organisasjonen.

- Riktig profil
- Sindre har den riktige profilen for å møte de utfordringene NRK står overfor i nye medier. Han har vist evne til å lede komplekse prosjekter og til samarbeid på tvers i NRK, sier mediesjef Øyvind Lund i NRK.

Østgård har vært prosjektleder for flere strategiske nettprosjekter i NRK, blant annet oppbyggingen av en stordesk for nrk.no.

- Vår jobb er å bidra til at NRK blir like relevant på nett som vi er på radio og tv. NRK er i angrepsposisjon når det gjelder nye medier. NRK har mye godt innhold som vi må tilgjengeliggjøre på publikums og nettets premisser. Vi må også tenke nytt om hvordan vi lager tjenester knyttet til oppdraget vårt som allmennkringkaster i nye medier, sier Østgård.

Østgård er blant annet utdannet kaospilot, en bakgrunn han saktens kan få bruk for når han nå får hovedansvaret for å bringe allmennkringkasteren NRK over i nettalderen for alvor.

Mange oppgaver
Det er ingen liten oppgave Østgård har påtatt seg. I utlysningsteksten heter det blant annet at sjef nye medier skal ha ansvar for å utarbeide og lede strategiske prosesser som involverer nettkompetanse fra hele NRK, formidle prioriterte nettbestillinger til ulike produksjonsmiljøer, være en synlig og tydelig formidler av NRKs nettstrategi, sikre at nettvirksomheten oppleves som nyskapende, relevant og som en viktig del av NRKs samlede oppdrag og tilbud.

Nye medier-sjefen skal også bistå NRKs ledelse og Kringkasting med strategisk rådgivning om nye medier, tilrettelegge for samarbeid om nettprosjekter i hele NRK og vurdere strategiske muligheter med relevante eksterne institusjoner for å utvikle NRKs nettilbud.

Det skulle med andre ord ikke skorte på arbeidsoppgaver for 31-åringen, som etter det DB.no kjenner til har danket ut meget godt kvalifiserte søkere både internt og eksternt. Om NRKs nåværende nettsjef Bjarne André Myklebust var på søkerlisten, er ikke kjent, ettersom flere interne søkere var unndratt offentlighet.

Vanskelig balansegang
Blant de mange utfordringene NRKs nye medier-sjef skal takle, vil den vanskelige balansegangen mellom allmennkringkasteroppdrag og delvis annonsefinansiert nettvirksomhet være blant de aller viktigste.

DB.no har ved flere anledninger stilt spørsmål ved om det er heldig for lisensfinansieringens legitimitet og gjennomføringen av allmennkringkasteroppdraget på nett at kulturdepartmentet åpnet for reklamefinansiering av det som over tid kan bli NRKs aller største kanal.

Å bringe NRK.no videre oppover listen over Norges mest besøkte nettsteder vil ventelig også være en prioritert oppgave. Til tross for NRKs dominerende posisjon i det norske mediebildet og svært god drahjelp fra værtjenesten Yr.no, ligger NRK på en sjetteplass på TNS Gallupps toppliste over landets mest besøkte nettsteder.

Østgård blir også sjef for NRKbeta, bloggen til NRKs utviklingsavdeling. I en bloggpost skriver Eirik Solheim at NRKbeta er «meget fornøyde» med valget av nye medier-sjef. Å ha nerdene i ryggen er utvilsomt en suksessfaktor for Østgård.

NRKs nye medier-sjef er på Twitter, så smått. Han har også en Facebook-profil, og en på LinkedIn.