Kaospilot

Gode arkitekter.

CD: Kaospilot har vokst opp i samme musikalske nabolag som JR Ewing – post-hardcore som plukker fra hyllene til Hot Snakes og Converge. Men der JR Ewing på sisteplata raffinerte utrykket ved å gi melodiene større boltreplass, sverger Kaospilot til tøylesløs, men kontrollerte aggresjon. Kontrastene er tydelige og effektfulle. Spilleteknisk er det godt håndverk. Skal man pirke, mangler Kaospilot et par gode kroker å henge sangene sine på. Massive «Ad Infinitum» har flere av dem og ikke minst et rikt spenn av stemninger og virkemidler. «Week Hands May Equal Firm Valor» er det intense motstykket, men har de samme grepene intakt. Klarer de å hente ut potensialet i sitt øvrige materiale på samme måte, er de vel i havn.