Kåre Willoch ny styreformann i NRK

Fylkesmann Kåre Willoch er valgt til ny styreleder i NRK. Han overtar etter direktør Trygve Ramberg, som har sittet i NRKs styre i åtte år.

Universitetsleder Vigdis Moe Skarstein, Trondheim, fortsetter som nestleder, og generalsekretær Nils-Tore Andersen, Oslo, er gjenvalgt for en ny periode.

Nye styremedlemmer er rektor Tove Bull, Tromsø, amanuensis Sigrid Straand, Bø, og bonde Lars Velsand, Gran.

De ansatte i NRK har valgt programsekretær Geir Helljesen, programingeniør Per Ravnaas, og leder av Kringkastingens Landsforening, Holger Gulbrandsen, som medlemmer av styret.

Valgene ble foretatt på NRKs generalforsamling i Oslo onsdag.

(NTB)