Karensdag virker ikke

Ingress

Meninger

Østlandsforskning har spurt nordmenn og svensker om sykefravær og sykenærvær og kommet til at nordmenn oftere går syke på jobb enn svensker. Dette til tross for at svensker har redusert sykelønn, ifølge Dagens Næringslivs reportasje om funnene. Professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer konkluderer med at svenskenes karensdag ikke virker. Undersøkelsen viser blant annet at over dobbelt så mange svensker som nordmenn synes forkjølelse er gyldig fraværsgrunn.

Selvsagt er det ulike oppfatninger om undersøkelsens verdi. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som ledet det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget om sykefravær i 2010, mener forskjeller i holdninger mellom nordmenn og svensker ikke sier noe om reelle forskjeller. Han viser til at sykefraværet i Norge er nesten dobbelt så høyt som i Sverige. Rønning hevder på sin side at fraværstallene i Norge og Sverige ikke er sammenliknbare.

Selv om det er faglig strid, er undersøkelsen interessant. Ordningen med full lønn under sykdom er stadig oppe til diskusjon i Norge. Det ble storm da Jens Stoltenberg høsten 2009 påpekte faretruende økning i sykefraværet og startet prosessen som endte med at tingene forble som de er. Den såkalte IA-avtalen, om inkluderende arbeidsliv, ble forlenget og fornyet. Siden har sykefraværet gått betraktelig ned. Det ble etter hvert nokså åpenbart at den kraftige økningen i fraværet i 2009 skyldtes virkningene av finanskrisa og frykten for svineinfluensa. Uansett kom de klassiske argumentene for redusert sykelønn på bordet. De ble tilbakevist gjennom like kjente argumenter. Blant annet ville følgene av redusert sykelønn gå ut over kvinner, som av ulike grunner har høyere fravær enn menn. Den foreløpige enden på visa ble at gulrøtter er bedre enn pisk i arbeidet med å redusere sykefraværet og at eksempelvis karensdager ville ramme skjevt og til dels ikke ha vesentlig virkning.

Den nye forskningen tyder på det. Dessuten er den norske ordningen så populær at ingen av partiene har gått inn for redusert sykelønn i den siste valgkampen. Vi håper det skyldes erkjennelse og ikke taktikk for å tekkes velgere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.