Karikert ytringsfrihet

MUHAMMED: Carl I. Hagen forsvarer ytringsfriheten til redaktøren som trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed. Men Hagen holder tett om sitt ansvar for at tegningene kan bli dømt som ulovlige i Norge. Om noen måneder kan nemlig Hagen oppleve at redaktøren blir dømt i norsk rett for overtredelse av straffelovens blasfemiparagraf. Den setter forbud mot å vise ringeakt for trosbekjennelser, troslærdommer eller gudsdyrkelse på en hånende, krenkende eller sårende måte. Det er vanskelig å se at redaktøren kan bli frifunnet. For muslimer er tegningene så absolutt en krenkende og sårende ringeakt av deres gudsdyrkelse og troslærdommer. Tegningene er rett og slett blasfemi i høyeste potens.

FREMSKRITTSPARTIET har hovedansvaret for at blasfemiparagrafen fremdeles eksisterer. Ytringsfrihetskommisjonen foreslo i 1999 å fjerne paragrafen til fordel for full ytringsfrihet. Dette ble for drøyt for Kristelig Folkeparti,og Høyre diltet etter. Sammen fikk de med seg det påstått liberale Venstre i å avvise forslaget i meldingen til Stortinget i 2000. Nærmest profetisk mente de at «bestemmelsen kan tenkes å få ny aktualitet. Dette henger blant annet sammen med framveksten av et flerkulturelt Norge». Carl I. Hagen ville ikke risikere trøbbel med de kristne miljøene før valget.I 2004 gikk han sammen med regjeringspartiene på Stortinget om å slå fast at blasfemiske ytringer ikke bidrar til «oppfyllelse av de prinsipper som ytringsfriheten er ment å verne.» Og de mente at blasfemiparagrafen er «en etisk referanseramme som har vært med på å forme både samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten». De hevdet til og med at paragrafen «signaliserer respekt for ulikhet og mangfold»! Stortingsflertallet la særlig vekt på hvordan den enkelte opplevde ytringene uavhengig av samfunnets syn for øvrig. Paragrafen skulle gi «troende av alle trosretninger en beskyttelse mot å bli tråkket på».Utenriksministeren har klokt tatt avstand «fra ytringer som har til hensikt å virke støtende», men samtidig slått fast: «Vi har ytringsfrihet i Norge.» Takket være Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet er det overhengende fare for at Støre må bite i seg akkurat denne påstanden.