Karisma

Noen har det kanskje, og andre har det ikke i det hele tatt.

Strålende mennesker?

-Karisma er en form for sult, eller kåthet om du vil, påstår casting-ansvarlig i Nordisk Film og TV Tanya Bech. 30-åringen jobber med å finne talentfulle TV-tryner.

-Mitt kriterium for å finne karismatiske programledere er at våger å gi mye av seg selv. Jeg vil forføres, fascineres og bli litt forelsket. Jeg tror at følelsen av forelskelse og opplevelsen av et menneske som karismatisk henger sammen, sier hun. Og trekker fram Arne Hjeltnes fra «Gutta på tur» som en type hun tror mange seere føler seg tiltrukket av.

-Karisme handler om å være en tilgjengelig personlighet som utstråler livsglede og gjennomtrengende nysgjerrighet, utdyper Tanya. Slik jeg oppfatter det er karisma en bred tiltrekningskraft. Bred i den betydningen at mennesker av begge kjønn og ulike aldersgrupper opplever den samme tiltrekningen i forhold til et karismatisk menneske, tror Tanya.

Hun mener også at opplevelsen av karisma hos et annet menneske utelukkende handler om positive følelser.

-Mange lar seg lure til å tro at mennesker med mye makt er karismatiske. Man tror de er karismatiske, på grunn av den høye statusen de har i samfunnet, men ekte karisma handler ikke om sånne ting i det hele tatt, hevder Tanya Bech.

-SE PÅ RØKKE OG GJELSTEN, mange vil sikkert oppfatte dem som karismatiske fordi de Har mye makt og penger, men det er feil, påstår Tanya.

-Karismatiske mennesker tør å være mye av seg selv, samtidig som de har en ro, resonnerer Tanya. Samtidig som hun mener at karisma ikke har noe med utseendet å gjøre. Du kan heller ikke spille karismatisk. Ifølge Tanya Beck.

Hun trekker fram Anne Grosvold i NRK som et eksempel på en ujålete og ekte menneske som har karisma.

-Karisma kommer innenfra, og er en kommunikasjon med alle sansene vi har. Et menneske med karisma tør å åpne seg helt opp, fastslår hun. Tanya er overbevist om at karisma er noe vi oppdager med en gang hos et menneske. Akkurat som med forelskelse.

Pedagogen og kommunikasjons-konsulenten Ingunn Angela Tindstad har som eneste i Norge skrevet bok om temaet utstråling.

-DE TO HOVEDKANALENE for å kommunisere utstråling er gjennom øynene og gjennom stemmen, forklarer Tindstad. Hun beskriver fenomenet karisma på en litt annen måte enn casting-eksperten Tanya BecH:

-Et menneske som har vært igjennom kriser, som har tort å leve, tort å feile, har som oftest mer karisma enn andre, hevder Tindstad.

Hun mener at kontakten med egne følelser, ekte følelser, ofte gjør folk mer karismatiske. Og selv om hun ikke liker det, mener Tindstad at Carl I Hagen hører til denne kategorien.

-Når mennesker kommer i kontakt med latteren, gråten og aggresjonen i seg selv, så speiler det seg i vedkommendes øyne, forklarer Ingunn Angela Tindstad.

Derfor mener hun at kunstnere, som er veldig «følsomme» mennesker, ofte har mer utstråling enn andre. Helge Jordal er et eksempel på dét.

Tindstad hevder dessuten at 90 prosent av et menneskes utstråling er noe som kan arbeides med og forsterkes.

-GRO HARLEM BRUNDTLAND ER nettopp et slikt menneske som opp gjennom årene stadig har fått en sterkere og sterkere utstråling, sier Tindstad.

-Men de siste ti prosentene, magien om de vil, er bare noe noen har -mens andre aldri kan få det. Det er dette som med rette kan kalles ekte karisma, understreker sangpedagogen.

-Egentlig er det snakk om en slags nådegave. Ordet karisma kommer jo fra det greske ordet «karis» som betyr nåde, forklarer Ingunn Angela Tindstad.

Et menneske som etter pedagogens mening er i besittelse av denne «nåden» er skuespilleren Per Aabel.

Kanskje det nærmeste noen har kommet i å definere karisma, er den tyske Sosiologen Wax Weber. Han sier det slik:

«Karisma er en bestemt kvalitet i den individuelle personlighet som gjør at vedkommende skiller seg ut fra vanlige mennesker, og behandles som om han eller hun var utstyrt med overnaturlige, overmenneskelige eller i det minste absolutt eksepsjonelle krefter og kvaliteter».

EKSPERT: Tanya Bech er castingansvarlig i Nordisk Film og TV.