Karlsvik inngår forlik og slutter i forsvaret

«Dette er forvirrende. Karlsvik ble frifunnet for bedrageri i forbindelse met reiseregninger, men inngår et forlik og betaler tilbake noe av de 800.000 kr og forsvaret dropper sivilsaken for andre regninger. Hva slags regninger var dette? Hvis mannen velger har nå kommet til et punkt hvor den videre utviklingen i denne saken ikke bare vil skade Atle Karlsvik, men hele forsvaret. Dette ønsket følgelig begge parter å unngå.

Claus Thaler

«Dette er en skitten prosess der forsvarstopper kvitter seg med mennesker som er «for flinke». At forsvarsdepartementet klarer å instruere økokrim om å ta tak i en sak under 50.000 (for vanlige folk gjelder nærmest 6 millioner, ellers er det vanlig politisak) sier en del om det grisete i denne prosessen.

Gaute