Karneval i kringkastingen

«Åpen Post» ga oss skrukken og kattekvinnen.

||| For å følge opp kultprogrammet «Lille Lørdag», dro Harald Eia og Bård Tufte Johansen våren 1997 på studietur til Los Angeles. Vel hjemme igjen i «gamle Gnore», som Harald Eia ordla seg i et reisebrev, presenterte duoen sitt nye program, som skulle hete «Åpen Post», fordi det er «norsk og hyggelig», og ellers være et talkshow etter amerikansk modell.

Dette vakte skepsis i norsk presse. Dagbladets Håkon Moslet påpekte at «dere er ikke er de første som reiser til USA for å la dere inspirere av tv-stjerner. Dan Børge besøkte Jay Leno.» «Problemet med Dan Børge er ikke at han var i USA», parerte Harald Eia. «Problemet er at han ikke er morsom.»

Og etter hvert fant «Åpen post» sin form. Ut forsvant åpningsmonolog, studiogjester og husband. Inn kom «kattekvinnen», kampsporten chung ki (med belte i sort, beige og krepp), Haakon «Tårenes kontinent» Børde og Robert «Classe Ekman» Gustafsson.

Bård og Harald skulle oppleve bedre seertall med «Team Antonsen» og høyere produksjonsverdier med «Uti vår hage». Men «Åpen post» er det eneste de har laget som både har blitt kalt «et gedigent stykke kleinkunst» (Jostein Gripsrud om «Kyllingmannen»), fått påvist «fellestrekk med den menippéiske satiren» (hovedoppgaven «Karneval i kringkastingen» av Yngvar Kjus), inspirert norsk samtidspoesi («Og vi danser som roboter», skriver Gro Dahle i et dikt) og satt ord på et anatomisk terra incognita («skrukken»).

Epilog: «Åpen post» er også programmet som våren 2001 førte dem til «Den store klassefesten», hvor Dan Børge Akerø fikk anledning til å ta igjen på Harald Eia, men i stedet ga ham en leksjon i nåde. Akerø entret garderoben deres idet Eia vrengte av seg en sumobleie - men benyttet likevel ikke anledningen til annet enn å skryte av innsatsen deres. «Det er så proft», himler Harald Eia uironisk i bakomfilmen fra sendinga. «Dan Børge, han drev ikke sånn og fikla på kukken min, øy, du har kukk, og sånn ... Det hadde jeg gjort.»