Karsten Alnæs: -Overveldet og ydmyk

-Jeg er overrasket og overveldet, det er en merkverdig følelse. Prisen gir en viss ydmykhet og forpliktelse om å fortsette som best jeg kan, sier Brages hedersprisvinner Karsten Alnæs.

Alnæs var til stede under utdelingen i Gamle Logen i Oslo onsdag kveld for å holde en selvskrevet prolog om litteraturens rolle i norsk samfunnsliv, og var intetanende om at han selv skulle bli prisvinner. Han ble mottatt med kraftig applaus fra den fullsatte salen, og fikk utdelt hedersprisen av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. I takketalen betegnet han spøkefullt juryens valg som «dumdristig».

Den siste tiden har vært turbulent for den allsidige forfatteren, som har måttet tåle sterk kritikk for det mange mener er mangelfulle kildehenvisninger i fembindsverket «Historien om Norge».

- Kritikken har vært delvis berettiget, men etter min mening veldig forstørret i forhold til berettigelsen, sier Alnæs til NTB.

Han understreker at det betyr ekstra mye å få prisen nå, i lys av kritikken som har vært.

Alnæs fikk Bragepris for romanen «Trollbyen» første gang prisen ble delt ut, i 1992, men synes likevel hedersprisen er ekstra gjev.

- Hva kommer prisen til å bety for deg?

- Den kommer til å være en ekstra inspirasjon, og jeg skal skjerpe meg.

- På hvilken måte?

- Dette gir meg kraft til å fortsette. Jeg er i gang med et stort prosjekt om «Historien om Europa», og ser at noe av kritikken kan være konstruktiv i forhold til det jeg nå jobber med, avsluttet Alnæs før han hastet hjem til ventende middagsgjester.

(NTB-Elisabeth Halmø)