Karsten Alnæs

Slik ble jeg forfatter:

-Da jeg var i begynnelsen av 30-årene jobbet jeg med journalistikk. Etterhvert fikk jeg ideen om å skape journalistikk om til fiksjon, og man kan si at jeg ble forført inn i skjønnlitteraturen.

Beste leseropplevelse:

-En stor opplevelse var «Blikktrommen» av Günther Grass, som jeg skaffet meg midt på 60-tallet. Jeg opplevde boken som et slags brudd med virkeligheten, en demonstrasjon av hvilke opplevelsesmuligheter som ligger i skjønnlitteraturen.

Slik liker jeg å jobbe:

- Jeg står tidlig opp og jobber systematisk, grundig og lenge. Min styrke ligger i utholdenheten, og når jeg først blir inntatt av stoffet, kan jeg holde på i lang tid uten å bli sliten. Det er dermed ikke sagt at jeg kommer i stemning med én gang jeg setter meg ned foran skrivemaskinen. Det er som å fiske. Når stemningen er der, gjelder det å ikke forspille muligheten.

Mitt forhold til Internett:

-Jeg brukte Internett en liten stund, men det har jeg ikke tid til lenger.