«Kartun Gård»

Av Kaj Standal Clausen.

Skaperens beskrivelse:

Kartun Gård er en serie i funny animal stil med det voksent innhold.

Bondegården med tydelig norsk tilknytning blir et mikrokosmos med enorme muligheter. Tre verdener møtes i skjæringspunktet mellom menneskenes verden, husdyrens verden og den omkringliggende skogen og villmarkens verden.

Her kan mer abstrakte sosiologiske, biologiske eller zoologiske temaer tas opp, men også mer konkrete hendelser i tiden.

Får jeg mulighet til å videreutvikle serien åpner det seg enorme mengder av potensielle temaer og miljøer som kan utforskes. Jeg vil ikke gå av veien for på ta opp kontroversielle emner. Nærliggende emner vil jo for eksempel være miljø, dyrevern, mennesket som biologisk vesen kontra kultur, distriktspolitikk og matvareproduksjon med mer.

Alt vil imidlertid ikke være besk satire og krevende temaer. I Kartun Gård vil det også være rom for enkel humor, nasjonalromantikk og landlig idyll.

«Kartun Gård»