- Kastrert byplansjef

- En politisk sterk byplansjef vil bare kunne fungere hvis man har et byråd som er tilhenger av visjoner og planlegging. Det er ikke det nåværende byrådet.

Det sier Norsk Forms direktør, Peter Butenschøn, som en kommentar til at professor Thomas Thiis-Evensen i gårsdagens avis etterlyser en byplansjef med visjoner for hovedstaden.

- Vi er mange som har bedt om en sterk og selvstendig byplansjef med politisk gjennomslagskraft. Det forutsetter at man enten endrer det nåværende byrådssystemet, eller at man setter en byplanlegger i byrådsstolen. Det ville i og for seg vært det mest logiske.

En sterk byplansjef er også avhengig av ressurser i Plan- og bygningsetaten, men etaten er det siste tiåret svekket og vingeklippet. Etter en slik lobotomering er det bare logisk å ansette en byplansjef med munnbind og hørselvern. En sterk byplansjef vil med andre ord ikke fungere i dagens politiske system.

Uheldig

- Er tida inne for å forandre det?

- Ja, og det er det bystyret som kan gjøre. Jeg tror også at det nå foregår diskusjoner i Rådhuset. Utlysningen av direktørstillingen i Plan- og bygningsetaten er bare en av mange ting som ikke fungerer. Kultursjefstillingen innebærer den samme fadesen. Det nåværende system er meget uheldig, fordi det gjør det umulig å være faglig sterk.

Oslo er kommet helt ut å kjøre i forhold til andre storbyer i Europa, sier Peter Butenschøn.

Byråkrati

- Dagens politiske modell er svært betenkelig, og gjør at vi får en byplansjef som er kastrert og kneblet, sier sivilarkitekt Ketil Kiran, president i Norske Arkitekters Landsforbund.

- Stillingsutslysningen oser av byråkrati. Ikke er det nevnt at vedkommende bør være arkitekt, det spørres heller ikke etter en person med tanker og visjoner. Annonsen er et bestillingsverk til en god byråkrat.

Derfor avtvinger de arkitektene som har meldt seg til stillingen respekt. De søker seg til en uriaspost, der de må regne med hardkjør mot alle de ideale synspunkter de måtte komme med. Ikke desto mindre ville det være fantastisk hvis sterke kandidater til stillingen går ut med et program, slik som kandidatene til Universitetets rektorstilling gjorde.

Problematisk

Vi skal vel vokte oss for å kreve at arkitekter skal styre byutviklingen, men politikerne fatter ikke ofte nok beslutninger på grunnlag av faglige råd. De leker selv byplanlegger, et yrke de ikke kan.

Offentligheten må få vite hvilke alternativer som foreligger. Folk må, der politikerne velger annerledes enn det fagfolk gir råd om, gå politikerne nærmere etter i sømmene.

Det er meget problematisk at vi i dag har en Plan- og bygningsetat som offentlig ikke mener noe om hvordan for eksempel Bislett skal bygges ut, hvordan byutviklingen i dette området foregår. Det samme med Ullevål stadion. Og hvor er byplanetaten når det gjelder Bjørvika? spør Ketil Kiran.