FRONTKJEMPER: Bjørn Østring, tidligere NS-medlem og og talsperson for nordmannene som var SS-soldater ved Østfronten, er blant dem som er intervjuet i boka. 

Foto: Sveinung Uddu Ystad/Dagbladet
FRONTKJEMPER: Bjørn Østring, tidligere NS-medlem og og talsperson for nordmannene som var SS-soldater ved Østfronten, er blant dem som er intervjuet i boka. Foto: Sveinung Uddu Ystad/DagbladetVis mer

Katalog over krigens redsler

Detaljert presentasjon av de norske frontkjemperne som falt for Hitler.

|||ANMELDELSE: Av de nærmere 5500 nordmenn i tysk krigstjeneste 1940-1945, var 5000 offiserer eller menige i SS på Østfronten; 836 av dem døde. For første gang får vi en samlet oversikt med tekst og fotografier som opplyser hvem de var og hvor de falt.
 
Gamle sår
Allerede før boka utkom ble det protestert mot identifiseringen av frontkjemperne; mange var gutter i 19-årsalderen, noen bare 17 år. Boka vil uten tvil avdekke gamle familiehemmeligheter og rive opp nye sår. Men: Mer enn 60 år etter krigen, i en tid med krav om ytringsfrihet og åpenhet, er det få etiske grunner til at frontkjempernes navn skal skjules for offentligheten, og juridisk har forfattere og forlag åpenbart sitt på det tørre.

De kortfattede biografiene gjengir navn og fødested, opplysninger om militær grad og avdeling, samt redegjørelser for hvordan vedkommende ble drept. Også de 21 norske sykepleierne som døde i arbeid for Tysk Røde Kors, de såkalte frontsøstrene, er omtalt på samme måte.
 
Dette stoffet representerer utvilsomt et omfattende og imponerende arbeid, og utgjør sammen med de mange fotografiene, innsamlet av Geir Brenden, i seg selv et viktig historisk og biografisk materiale.

De norske frivillige deltok i noen av de mest brutale og blodige slag på Østfronten, enkelte kjempet med dødninghode på uniformen i Berlins gater da Hitler begikk selvmord.
 
Belyser bakgrunn
NRK-journalisten Eirik Veum har tydeligvis vunnet tillit i det lukkede frontkjempermiljøet, og gjengir i boka mange intervjuer og samtaler med de gamle SS-mennene. Her framstår Veum som en velvillig lytter til sutringen om urettferdig behandling: Landssvikerne skulle ikke ha vært straffet: De kjempet jo bare en krig mot kommunistene som NATO overtok noen år etter!

Fraværet av kritisk og undersøkende journalistikk er særlig påfallende i samtalen med Bjørn Østring, som var leder av Nasjonal Samlings Ungdomsfylking og Untersturmführer i Den Norske Legion.       
 
Krigsforbrytelser  
Eirik Veum berører også det brennbare spørsmålet om hvorvidt norske frontkjempere deltok i drap på jøder og andre sivile. Boka bringer ingen nye beviser, men konstaterer at navngitte nordmenn tjenestegjorde i beryktede avdelinger; det gjelder særlig 5. SS-Division Wiking i Ukraina og 23. SS-Panzergrenadierregiment Norge, som ble satt inn i jakten på partisaner i Kroatia.
 
I det norske frontkjempermiljøet har man stivnakket hevdet at nordmennene i Waffen-SS fulgte krigens regler og aldri begikk alvorlige overgrep mot sivile; de som forbrøt seg var tyskere og østeuropeere bak fronten. Forskere ved Holocaust-senteret har siden 2005 arbeidet med å finne fram til sannheten.

Prosjektet skal avsluttes i år, men mye tyder ifølge Eirik Veum på at det allerede er funnet nye beviser for at også norske frivillige deltok i krigsforbrytelser.
 
Nye opplysninger  
Sommeren 1943 jaget menn fra straffeavdelingen SS-Sonderbataillon Dirlewanger alle innbyggere i en landsby utenfor Smolensk inn i en låve som ble overtent. Veum dokumenterer i sin bok at minst fire navngitte nordmenn tjenestegjorde under sadisten Oskar Dirlewanger.

Ugjerningene utenfor Smolensk er opptakten til en enda verre forbrytelse: Nedslaktingen av sivilbefolkningen under oppstanden i Warszawa i august 1944 der 250 000 polakker ble drept. Her er bevisene mer entydige. Ifølge Veum ble fire navngitte nordmenn drept mens de var involvert i operasjonene mot den polske hjemmefronten. Veum beskriver den tyske strategien:

«Alle mennesker de møter i sin fremrykking, blir drept. Om det er spedbarn, nonner, sykepleiere eller invalide sykehuspasienter, spiller ingen rolle. Alle skal drepes.»

Deprimerende              
«De som falt» er en katalog over krigens redsler, enkelte avsnitt er som hentet ut av en obduksjonsrapport.

Det er deprimerende å lese om mennesker som i ungdommelig overmot sverger troskap til en stormannsgal tyrann og en forrykt ideologi.
Det er også deprimerende å lese om gamle menn som samles og ser tilbake, uten å kjenne skyld eller anger.

Katalog over krigens redsler