Keisersnitt for alle?

«Selvvalgt keisersnitt er et symptom på en samfunnsutvikling der streben etter kontroll og perfeksjon tar overhånd. Fra å være et livreddende inngrep er dagens økende bruk av keisersnitt er i ferd med å sette mødres liv i fare og øke komplikasjoner levde en vaginal fødsel. Hvilke senskader jenta får vet vi ikke. Hvis jordmødre og leger hadde fulgt bedre opp under svangerskapet, tatt en ekstra ultralyd, og så forløst barnet ved keisersnitt, ville hun vært helt frisk i dag.

G

«I Singapore føder 3 av 4 kvinner ved keisersnitt. Basert på kalkulert termin, bestilles operasjonen ikke bare til en viss dato, men helt ned til minuttet! Dette basert på kinesiske astrologiske og kulturelle tradisjoner for når det er best for barnet å komme til verden.

JHJ