Ketil Bjørnstad

Stort anlagt og intenst framført Bjørnstad-verk.

CD: «Seafarer's Song» er Ketil Bjørnstads bestillingsverk til Festspillene i Nord-Norge 2003, Urframføringen i Harstad ble tatt opp, og utgis på CD i dag.

Verket er en 80 minutter lang suite i 17 deler, framført av Nils Petter Molvær (trompet), Eivind Aarset (elgitar), Svante Henryson (cello), Bjørn Kjellemyr (bass), Per Lindvall (trommer), Kristin Asbjørnsen (sang) og Bjørnstad selv ved pianoet. Temaet ligger i tittelen, og er definert av Bjørnstad som «lykken ved å finne en trygg havn og tragedien for dem som ikke gjør det». Spennet er stort, fra Homers berømte skipbrudne, Odyssevs, til våre dagers flyktningtragedie på de Afrika-vendte spanske strendene. Dermed er også nord-sør-tematikken på plass, uforskjønnet behandlet i Bjørnstads reportasjefunderte tekster, Øvrige tekster er signert Stein Mehren, Oscar Wilde, Shakespeare, Rudyard Kipling, Emily Dickinson og Emily Brontë.

For de mange som er blitt fortrolige med Ketil Bjørnstads musikalske stemningspalett gjennom 30 år, vil «Seafarer's Song» være et møte med kjente størrelser: Noen inderlige, melodiske perler, noen langlinjede, melodiske grublinger og noen indignerte raseriutbrudd der musikerne åpenbart har fått beskjed om å trå til eller dø. I enkelte forløp mister musikken framdrift, men direkte longører oppstår ikke. Grunnstemningen er alvorlig som havet selv, tragedien er aldri helt fraværende, men innimellom bryter lys igjennom, som om Bjørnstad og musikerne vil si at det finnes håp, tross alt, og at lykkestundene, øyeblikkene av skjønnhet, er for dyrebare til ikke å dvele ved.

Så markante musikalske «Khmer»-identiteter som Molvær, Aarset og Lindvall setter naturligvis sitt preg på uttrykket, som av og til er veldig «Molvær». Aarset er også klangsterkt til stede, særlig når intensiteten strammes til, og Kristin Asbjørnsen (Dadafon m.m.), viser nok en gang til fulle hvilken unik sanger hun er. Cellisten Svante Henryson er den minst kjente «stemmen» i koret, og er et udelt behagelig bekjentskap, mens Kjellemyr og Lindvall er et upåklagelig drivverk under alle forhold, og mer enn det når det trengs eller gis anledning. Bjørnstad selv spiller som ... Ketil Bjørnstad, og kan føye nok en vellykket utgivelse til sin lange liste.