HVEM LER SIST? Kim Jong-un omgitt av sine generaler som studerer et kart over mulige rakettutskytinger denne uka. Foto: Reuters / NTB Scanpix
HVEM LER SIST? Kim Jong-un omgitt av sine generaler som studerer et kart over mulige rakettutskytinger denne uka. Foto: Reuters / NTB ScanpixVis mer

- Kim fikk raketter fra Ukraina

Ukrainske myndigheter er desperate i sine bestrebelser med å forklare at Nord-Korea ikke har fått rakett-teknologi fra dem. Amerikansk støtte er helt avgjørende for Ukraina.

Kommentar

Kontroversen om rakettene kommer samtidig med at den amerikanske regjeringen skal bestemme seg for om den skal utstyre Ukraina med panserbrytende raketter. Det er raketter som mer effektivt kan stanse de russiske stridsvognene som slåss på de prorussiske opprørernes side i Øst-Ukraina. Derfor er det avgjørende for Ukraina å overbevise Trump-administrasjonen om at landet ikke kan knyttes til nordkoreanske raketter som snart kan nå mål på det amerikanske fastlandet. Det var etter to vellykkede utskytinger av langdistanseraketter i juli, FNs sikkerhetsråd innførte sine hittil strengeste sanksjoner mot Nord-Korea.

Gode råd er altså dyre i Ukraina om dagen. Og de ukrainske forsikringene om at landet ikke har hatt noe med raketter til Nord-Korea å gjøre er både høylytte og desperate. Men ikke nødvendigvis så troverdige.

Utgangspunktet er en rapport fra Det internasjonale instituttet for strategiske studerer (IISS) som er referert i New York Times. Til avisa sier forfatteren av rapporten, Michael Elleman, at den nordkoreanske rakett-teknologien mest sannsynlig kommer fra den ukrainske rakettfabrikken Juzhmash. Elleman peker på at faktum - som det er vanskelig å bestride - at den postsovjetiske forsvarsindustrien lenge har vært i dyp krise. Etter Sovjetunionens kollaps ble både russisk og ukrainsk forsvarsmateriell solgt i store mengder på det internasjonale våpenmarkedet. I mange tilfeller var det stjålet materiell som offiserer som plutselig kunne være uten lønninger hadde kontroll over.

Sekretæren i Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksandr Turshinov er imidlertid skråsikker i sin forsikring:

- Ukraina har aldri forsynt Nord-Korea med rakettmotorer eller noen annen rakett-teknologi, sier Tunshynov. Han sier at påstandene om rakett-teknologien stammer fra russisk etterretning.

- Juzhmash har aldri tidligere, og har heller ikke nå, noen ting med nordkoreanske rakettprogrammer å gjøre, heter det i en annen forsikring. Denne gang fra fabrikken Juzhmash.

Det kan godt være. Men Juzhmash er fabrikken som var den viktigste leverandør av raketter til det sovjetiske rakettforsvaret, og den bygget romfartøyer til det sovjetiske romfartsprogrammet. I dag er fabrikken fortsatt statlig eid, og en teknologisk hjørnesteinsbedrift i det selvstendige Ukraina. Fabrikken har både rakett-teknologi og tegninger av denne teknologien, og Ukraina både var og er - sammen med Russland - det mest korrupte landet i Europa, ifølge Corruption Perceptions Index.

Det er mange måter teknologi eller tegninger fra Juzhmash-fabrikken kan ha kommet til Nord-Korea på. Særlig på 1990-tallet var man i Vesten veldig bekymret for forsvarsmateriell og kjernefysisk materiale på avveie i det kaoset som oppsto etter Sovjetunionens kollaps. Den engelskspråklige avisa i Kiev, Kyiv Post, skriver at to nordkoreanske diplomater ble tatt i 2012 og i 2015 etter at de hadde forsøkt å fotografere dokumenter fra Juzhmash-fabrikken. At Nord-Korea i hele denne tida har gått langt for å få tak i sovjetisk - ukrainsk rakett-teknologi kan vi ta for gitt.

Det er Donald Trumps administrasjon som skal «dømme» i denne saken. Hvis det er raketter eller teknologi med ukrainsk opprinnelse som nå truer USA fra Nord-Korea, er det en dårlig søknad fra Ukraina om å få tilgang til våpen fra USA. Trump-administrasjonen er dessuten veldig splittet i konflikten mellom Ukraina og Russland. De tradisjonelle republikanerne vil hjelpe Ukraina og sanksjonere Russland. Mens Trump og mektige folk i hans administrasjon opprinnelig ville normalisere forholdet til Russland, og var ikke så opptatte av Ukraina.

Og inn i dette politiske vepsebolet ramlet det altså «ukrainske raketter» til Nord-Korea.