SØR-KINA-HAVET: Kinesiske vannkanoner mot filippinske fiskere. Foto: NTB Scanpix
SØR-KINA-HAVET: Kinesiske vannkanoner mot filippinske fiskere. Foto: NTB ScanpixVis mer

Kinas tap i havstriden

Kina må følge internasjonal lov.

Meninger

Kina avviser, ikke uventet, avgjørelsen i Den faste voldgiftsdomstolen i Haag som ble forkynt i går. Landet har lidd et knusende nederlag i striden med Filippinene om de ubebodde øyene i Sør-Kina-havet. I en offisiell reaksjon kaller Kina avgjørelsen «dårlig underbygd» og «ugyldig». Det store spørsmålet nå er hvorledes Kina kommer til å te seg i farvannet hvor det etter Voldgiftsdomstolens uttalelse ikke har noen historisk rett. Vil Kina sette sitt renommé som fredelig stormakt på spill ved å overkjøre internasjonal lov? Vil Xi Jinping risikere en militær konfrontasjon i Sør-Kina-havet?

Den faste voldgiftsdomstolen gir Filippinene medhold på alle viktige punkter. Det har tatt tre år å behandle saken der Kina har nektet å medvirke som part. Striden har blant annet handlet om en del av øyenes beskaffenhet, om de er store nok til å utløse territoriell status etter FNs havrettskonvensjon, som både Kina og Filippinene har sluttet seg til. Domstolens avgjørelse har i praksis forkastet Kinas krav på nesten 90 prosent av hele Sør-Kina-havet etter en nipunkts linje som går i en stor u-form langt inn i fjæresteinene til nabolandene. Kina har påberopt seg 2000 år gammel historisk tilstedeværelse som grunnlag for sine krav, men domstolen avviser dette som grunnløst.

I stedet sier avgjørelsen i Haag at Kina har forbrutt seg mot Filippinenes suverene rettigheter ved å forstyrre filippinsk fiskeri- og oljeletingsvirksomhet i området, ved å konstruere kunstige øyer og ved å unnlate å stanse kinesiske fiskere i å operere i farvannet. I tillegg har kinesiske kystvaktfartøy på ulovlig vis skapt fare for kollisjoner med filippinske båter. Den kinesiske utbyggingen har medført skade på korallrevet og har vært i strid med forpliktelsene til å beskytte områdets sårbare økosystem. ifølge domstolen.

Kina har i de siste månedene før avgjørelsen i Haag drevet en intens internasjonal kampanje mot Voldgiftsdomstolen. Det kommunistiske regimet har erklært at det verken anerkjenner domstolens jurisdiksjon eller respekterer dens avgjørelser. Lederne har uhemmet spilt på nasjonalistiske følelser hos det kinesiske folket. Og ettersom domstolen ikke har noen maktmidler, kan kineserne ture fram som før med videre utbygging av militære installasjoner i området. Spørsmålet er også hva Filippinenes allierte, USA, i så fall vil gjøre. Kina har bare ett å gjøre nå - å følge internasjonal lov, eller tåle å bli stemplet som bølle på verdensarenaen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.