Kinesisk opera

BERGEN (Dagbladet): Tradisjonens tyngde overleveres med fulle pontifikalier i det kinesiske gjestepillet som framførte opera fra Ming-dynastiet i Håkonshallen lørdag kveld.

opera

ENSEMBLE ZHANG XIE ZHUANG YUAN
Håkonshallen
Festspillene i Bergen

Kinesisk gjestespill gjorde fremmedartet opera til stor øyeblikkskunst.

Samtidig presenteres den med en letthet som løftet forestillingen gjennom og over århundrene som ligger mellom oss og operaens opprinnelse.

Det er beundringsverdig, fordi alt i utgangspunktet er så fremmedartet.

Teaterformen er høyt stilisert, som et knippe innstuderte arketypiske scener, figurer og bevegelser. Stemmebruken er kanskje det mest selsomme med syngende konsonanter og langt utholdte vokaler i falsett, noen ganger unisont med, andre ganger akkompagnert av fløyter og rørbladsinstrumenter i det lille orkestret som for øvrig preges av trommer og høylytte krasj av cymbaler.

Og likevel blir fortellingen umiddelbart nærværende, om utakk som verdens lønn, utbrodert med urscener fra eposets verden.

Hemmeligheten ligger i teknikken og disiplinen hos utøverne. Ved hjelp av den kan de bevege seg fritt i den bundne formen, gjenskape og omskape situasjoner på stående fot og gjøre oss delaktige i tragedien - men mest av alt i komedien, som en slags høystilisert groteskeri.

Slik blir vi minnet om hvordan teater og musikkteater først og fremst er øyeblikkets kunst, når alt fungerer - på Håkonshallens scene ved inngangen til et nytt årtusen like så vel som i Ming-dynastiet, en gang for lenge, lenge siden.