Kingo, Thomas

Bibliografi:

  • Af Næfve-tuud og Knud her-ud (1667)
  • Aandelige Siunge-Koors Første Part (1674)
  • Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
  • Vinterparten (1689)
  • Den forordnede ny Kirke-Salmebog eller 'Kingos salmebog' (1699)