Medlemsjuks

Kirke uten ydmykhet

En moralsk botsøvelse er ikke for mye forlangt av en religiøs institusjon.

«UHELDIG PRAKSIS»: Biskop Bernt Eidsvig
«UHELDIG PRAKSIS»: Biskop Bernt EidsvigVis mer
Meninger

Den sivile rettssaken mellom Oslo Katolske Bispedømme (OKB) og staten ved Kulturdepartementet er oppe i Oslo tingrett i disse dager. OKB mener at staten ikke kan kreve at OKB betaler tilbake de 40 millioner kronene kirken har fått i statsstøtte for «telefonkatalogmedlemmer». I perioden 2011 til 2014 brukte ansatte i OKB telefonkatalogen til å finne personer med «katolsk-klingende» navn. Deretter ble disse personenes fødselsnummer innhentet, slik at de kunne oppgis som medlemmer i de årlige søknadene om statsstøtte.

Statsadvokaten har henlagt saken mot biskop Bernt Eidsvig, men OKB må ut med 1 million kroner i bot for medlemsjuks, og daglig leder er tiltalt for bedrageri. I den sivile saken, der det er snakk om tilbakebetaling av 40 millioner, går OKB høyt ut og anklager staten for «bevisst og tilsiktet forskjellsbehandling», i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I retten sammenligner OKBs advokater Den katolske kirke med Den norske kirke og viser til at medlemmer av sistnevnte ikke trenger å gi aktiv tilslutning til medlemskapet. Dermed blir Den katolske kirke diskriminert, lyder omkvedet.

Men situasjonen er ikke sammenlignbar, mener Regjeringsadvokaten. Det å bekjenne seg til katolisismen gir ikke automatisk medlemskap i et av det tre katolske trossamfunnene i Norge. Et av dem, Tromsø stift, refunderer urettmessig støtte. Det har ikke OKB gjort. Selv om OKB ikke vil innrømme at de har gjort noe ulovlig, erkjenner de en «uheldig praksis» i medlemsregistreringen. Noen ydmykhet i forhold til medlemsjukset er ikke å spore. Professor i religion ved NTNU, Ola Tjørhom, er selv katolikk. I en kronikk i Aftenposten denne uka mener han at OKB vifter indirekte med «antikatolisisme»-kortet. Han betrakter OKBs agering som pinlig.

En moralsk botsøvelse er ikke for mye forlangt av en religiøs institusjon. Derimot ser det ut til at OKB opererer ut fra taktikken om at angrep er det beste forsvar i denne saken. Professor Tjørhom skriver at Den katolske kirke i enkelte situasjoner synes «å frikoble seg fra fellesskapets moral og samfunnsmessige forpliktelser. Dette kan skyldes illusjonen om egen fullkommenhet og terpingen på verdens syndighet.» Det har absolutt ingenting med antikatolisisme å gjøre når vi kritiserer Den katolske kirke manglende vilje til å ta oppgjør med egne synder. Det gjelder også i den lokale saken om medlemsjuks.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 411468717


Varnish cache server