Kirkemøtets vedtak

«Flertallet er for homofile prester. Men biskopene får bestemme selv.

Kirkemøtet ønsker at Den norske kirke praktiserer en ordning der to syn på homofili gjøres gjeldende side om side. Hvordan skal Den norske kirke makte å leve ryddig med en slik ulik praksis fra bispedømme til bispedømme?

Sigurd Osberg,

biskop emeritius

«På fredag ble den endelige avgjørelsen gjort, og det er nå bestemt at Bibelen lenger ikke er kirkens autoritet. Tidsånden skal regjere ovenfor Bibelen. Da har kirken fått en ny status, mer som en organisasjon som skal være behjelpelig med noen tradisjoner og ritualer som er typisk for det norske folk. Det er ikke rart at kirken mister tilhengere, mens frikirkene i Norge vokser i stor grad! Så nå har jeg altså meldt meg ut av kirken.

Sondre

«Dette blir nok sannsynligvis konsekvensen for vår familie og. Eg kan ikkje la barna mine vokse opp i ei kirke som vedtar at bibelen ikke lenger er relevant.

John-O

«Hvordan kan kirken leve med denne usikkerheten om hårlengde? 1 Kor 11,15 er tydelig i sitt ordvalg: Det er en skam for en kvinne å ha kort hår! Likevel ser vi at kirken fraviker dette, og tillater uenighet i saken. Dette er åndelig forfall! Selve bekjennelsesgrunnlaget råtner når vi tillater kvinnene å klippe håret kort. Jeg melder meg ut!