Kirken avgjør ikke homokampen

Det er politikerne som avgjør om vi får en felles ekteskapslov.

Denne uken er det kirkemøte. Her skal representanter fra den norske Kirke diskutere hva kirken skal mene om felles ekteskapslov. Man må ikke tro at dette er møtet som skal avgjøre homokampen. Det skjer i Stortinget.

Til våren kommer den store homokampen i Stortinget. Da skal man avgjøre fremtiden til blant annet en felles ekteskapslov og adopsjon for homofile. Unge Venstre støtter at homofile skal få gifte seg på lik linje med heterofile og kunne adoptere på lik linje med heterofile. Vi veldig glad for at Venstre sammen med Ap og SV vil danne flertall for en felles ekteskapslov.

Denne uken skal kirken kun avgjøre hva deres standpunkt skal være i saken. Det er noe fullstendig misforstått når man tror at homokampen står og faller på denne ukens kirkemøte. Det er de folkevalgte som avgjør dette. Det er merkelig at mange tror det er opp til kirken å avgjøre fremtiden til homofile. Hvis det hadde vært opp til kirken, hadde vi aldri fått en eneste liberal lov i dette landet. De var i mot viktige liberale reformer rundt kvinnefrigjøring og selvbestemt abort. Det er heldigvis Stortinget som avgjør slike saker.

Familiepolitikk bør baseres på liberale grunnverdier. Hvert enkelt menneske må stå fritt til å velge den leveformen som han eller hun ønsker. Vi ønsker et samfunn som likebehandler homofile og heterofile. Unge Venstre går derfor inn for at en felles juridisk ekteskapsinngåelse erstatter både dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov.

Stat og kirke må skilles, og nettopp derfor vi er imot å overkjøre kirken i dette spørsmålet. En rettighet kan ikke bli til ved at man fratar noen andre en rettighet. Man kan ikke gi de homofile frihet ved å innskrenke friheten til religiøse trossamfunn. Kampen om de homofiles rettigheter i kirken må man ta internt i kirken og ikke en sak staten kan avgjøre. På samme måte som felles ekteskapslov avgjøres på Stortinget og ikke på Kirkemøte.

Det er flott om kirkemøtet denne uken bestemmer seg for å åpne kirken for å vigsle homofile. Det skulle bare mangle om ikke kirken kan være klar for en slik reform i 2007!

POLITIKK, KIRKE OG HOMOSAK:  Denne uken skal kirken kun avgjøre hva deres standpunkt skal være i saken. Det er noe fullstendig misforstått når man tror at homokampen står og faller på denne ukens kirkemøte. Det er de folkevalgte som avgjør dette. Foto: Scanpix
POLITIKK, KIRKE OG HOMOSAK: Denne uken skal kirken kun avgjøre hva deres standpunkt skal være i saken. Det er noe fullstendig misforstått når man tror at homokampen står og faller på denne ukens kirkemøte. Det er de folkevalgte som avgjør dette. Foto: Scanpix Vis mer