BARNAS BESTE: Denne uka foreslo barneombud Anne Lindboe tre timers mekling for foreldre ved samlivsbrudd, i Aftenposten. I dag er det én. 
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
BARNAS BESTE: Denne uka foreslo barneombud Anne Lindboe tre timers mekling for foreldre ved samlivsbrudd, i Aftenposten. I dag er det én. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Kjære foreldre

Kanskje er ikke det å gå til rettssak for en dag eller to i uka den beste investeringen.

Hvem har ansvar for barna som har foreldre som er så sinte, krenket og såret av hverandre at de ikke lenger greier å forholde seg til hverandre eller se barnas behov? Det er foreldrene. Ved vårt kontor møter vi mange foreldre som går fra hverandre. Heldigvis greier det store flertallet å legge til side sine egne følelser og å fokusere på barnas behov. For dem er det ofte nok med en times mekling. Foreldrene er nødt til å finne en løsning selv om de ikke lenger greier å se hverandre inn i øynene.

Som det har kommet fram den siste uken er det én obligatorisk meklingstime. I etterkant av det kan de komme seks timer, dersom begge foreldrene og mekler ser det hensiktsmessig. Familievernet har de siste årene jobbet fram metoder der vi er flere meklere i rommet, vi har oppfølging av barn i etterkant av brudd, skilsmissegrupper og kurs for foreldre om hvordan fortsette å være best mulig foreldre etter brudd. Det er et sterkt ønske om å forsøke å hjelpe foreldrene.

ARTIKKELFORFATTER: Trine Eikrem, leder ved Enerhaugen familievernkontor, Bufetat region øst
ARTIKKELFORFATTER: Trine Eikrem, leder ved Enerhaugen familievernkontor, Bufetat region øst Vis mer

Vi sender mange bekymringsmeldinger til barnevernet fordi foreldrene har en så sterk konflikt at vi ser på det som barnemishandling. Barnevernet ser at barna får den omsorgen de trenger hos hver av foreldrene, men at det er konflikten mellom foreldrene som er skadelig. Rettsvesenet opplever foreldre som kommer tilbake igjen og igjen. Det er ikke sånn at en konflikt er løst selv om dommeren har tatt en avgjørelse.

Oppe i dette er det barn som lever sine liv. Barn vi møter ved vårt kontor som må gå i langvarig terapi for å finne ut hva de selv tenker og føler. Etter mange år med foreldre i konflikt, har disse barna brukt all sin energi på å balansere mellom hva foreldrene føler og hva det er lurt å si for ikke å gjøre foreldrene sinte. Barn som aldri kan nevne den andre forelderen når den er hos den ene, barn som da i realiteten får to helt atskilte historier om sin barndom. Barn som har brukt all sin tid på å dempe, bagatellisere, aldri snakke om savn, aldri si noe om at begge har gode sider, grue seg til konfirmasjon, jul, ferier, bryllup.

Det er viktig å huske på at barns livsprosjekt er å gjøre foreldrene fornøyde. Dette er mye viktigere enn samværsordningen. Den største rettigheten barn har, er å vite at mamma og pappa ordner opp.

Kjære foreldre. Det hjelper ikke å vite at dere hver for dere er gode nok. Barn lever også i det rommet konflikten deres skaper, og det tar all energi og vekstkraft. Barna deres skal leve med dere hele livet, så kanskje er ikke det å gå til rettssak for en dag eller to i uka den beste investeringen. Den er heller å gi barna deres minner om at dere var der og tok ansvar og kom fram til løsninger preget av barnas behov og ikke deres egne.

Følg oss på Twitter