ATSKILTE DEBATTER: «Den prinsipielle debatten om framtidas regelverk rundt surrogati vil jeg holde atskilt fra debatten rundt barn som allerede er i Norge,» skriver statsråd Audun Lysbakken. Foto: Jacques Hvistendal
ATSKILTE DEBATTER: «Den prinsipielle debatten om framtidas regelverk rundt surrogati vil jeg holde atskilt fra debatten rundt barn som allerede er i Norge,» skriver statsråd Audun Lysbakken. Foto: Jacques HvistendalVis mer

Kjære Geir Kvarme

Nå handler det om å sikre barn som vokser opp i Norge ryddige juridiske bånd til sine foreldre.

Geir Kvarme skrev dette innlegget fredag.

Noen norske barn født av surrogatmor i utlandet mangler juridiske foreldre. Dette har jeg sagt at jeg ønsker å gjøre noe med, og det er vi godt i gang med.

Dette gjøres gjennom en prosess med tre ulike trinn. Det første handlet om å tydeliggjøre dagens regelverk. Det var viktig, fordi det var flere som oppfattet dette som uklart.

Dette ble gjort gjennom et felles brev til NAV, Bufetat og Skatteetaten. I dette brevet ble det pekt på de muligheter som foreligger for etablering av farskap, foreldreansvar og stebarnsadopsjon.

Neste steg var å gjøre de endringer som var mulige innenfor dagens lov om barn og foreldre. Før jul sendte jeg derfor på høring forslag til en ny midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte farskap fastsatt i utlandet. Denne forskriften vil legge til rette for at flere kan få fastsatt farskap innenfor gjeldende barnelov - på grunnlag av utenlandske farskapsfastsettelser.

Da denne forskriften ble presentert, var jeg tydelig på at heller ikke denne midlertidige forskriften vil kunne løse alle sakene. Gjeldende barnelov og adopsjonslov setter noen rammer for hvordan foreldreskap kan etableres. Dette gjelder også for barna i Norge født av surrogatmor i utlandet. Jeg har derfor varslet at det tredje steget vil være en midlertidig lov i tillegg. Det vil i løpet av våren bli sendt ut høringsnotat om dette, som omhandler både barneloven og adopsjonsloven.

Den prinsipielle debatten om framtidas regelverk rundt surrogati vil jeg holde atskilt fra debatten rundt barn som allerede er i Norge. Nå handler det om å sikre barn som vokser opp i Norge ryddige juridiske bånd til sine foreldre, det arbeidet fortsetter.