Dårlig forsikret: Kjetil Bragstad ble skadet av en mine i Afghanistan. «Man er bedre dekket av en bilforsikring i Norge enn hva våre soldater er i internasjonal tjeneste», skrev han i en kronikk i Dagbladet 8. oktober. Foto: Nina Hansen
Dårlig forsikret: Kjetil Bragstad ble skadet av en mine i Afghanistan. «Man er bedre dekket av en bilforsikring i Norge enn hva våre soldater er i internasjonal tjeneste», skrev han i en kronikk i Dagbladet 8. oktober. Foto: Nina HansenVis mer

Kjære Kjetil

Jeg har også stor respekt for at du og mange andre veteraner føler dere dårlig ivaretatt av Forsvaret.

Les kjetil Bragstads kronikk: Sikrer sin egen ræv

Respekt, ansvar og mot er Forsvarets kjerneverdier. Jeg har stor respekt for ditt ønske om å komme tilbake i tjeneste. Jeg har også stor respekt for at du og mange andre veteraner føler dere dårlig ivaretatt av Forsvaret og samfunnet for øvrig, det er forståelig. Debatt og åpenhjertige synspunkter har vært og forblir viktig for å drive fram forbedringer, det respekter vi og det setter vi pris på.

Historiene bør fortelles i det åpne rom for å minne alle aktører i Forsvaret, NAV, SPK og helsevesenet om behovet for forenklinger og forbedringer.

Kjetil Bragstad tar ansvar for sin egen situasjon og mange andres på en imponerende måte, og han har mot til å utfordre når han synes det er på sin plass.

Ønsket om at sårede og skadde veteraner med varig mén bør kunne tilbys tjeneste i Forsvaret, lar seg ikke innfri med dagens helsekrav. Det er imidlertid et utfordrende og spennende synspunkt som ikke skal avfeies uten nærmere ettertanke.

På den annen side er det viktig at soldater med varig mén ikke gis falske forhåpninger om videre tjeneste hvis dét ikke er forenlig med hensyn til deres helse.

Sårede og skadde veteraner er ingen homogen gruppe, de er like forskjellige som befolkningen for øvrig. I forhold til erstatningsordningene ser vi at noen mener krigspensjon bør innføres for å sikre stabile ytelser over tid, og for å skjære gjennom kompleksiteten. Andre vil ha engangsutbetaling, mens noen gjerne ville fortsette i tjeneste tross varig mén fra sår eller skade.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for ivaretakelse av personer fra tjeneste i utlandet, og Forsvaret har etablert Forsvarets Veterantjeneste under ledelse av Forsvarets Veteraninspektør. Blant annet for å sikre at vi ser og behandler veteranene som de individer de er.

Forsvaret ønsker å anerkjenne og ta vare på alle våre erfarne og kompetente soldater på best mulig måte for den enkelte. Disse har praktisk erfaring fra krevende oppdrag i komplekse situasjoner, under tidspress og i møte med vanskelige verdispørsmål.

Jeg tar kritikken fra Kjetil med meg i mitt og Forsvarets videre arbeid for å sørge for at Forsvaret og samfunnet for øvrig ivaretar våre veteraner på en best mulig måte.