Kjær, Nils

Navn:

Nils Kjær

(1870-1924)

Yrke:

Litteraturkritiker og essayist

Bosted:

Kristiania

Bakgrunn:

Nils Kjær ble født i Holmestrand. I 1890 begynte han å studere. Parallelt med studiene skrev han artikler og essays i Dagbladet.

Kjær var en av de første i norsk litteraturhistorie som levde av forfatterskapet sitt uten å ha fast yrkesmessig tilknytning noe sted. Han var en hyppig gjest på en rekke av Kristianias kafeer, hvor han møtte forfatterkolleger til meningsutveksling. Kretsen rundt Kjær ble kalt «etter-bohemene», men den hadde nok ikke en så uttalt brodd mot borgerskapet som «Kristiania-bohemene» fra 1880-årene hadde.

Kjær er mest kjent for sine skarpsindige epistler, kåserier og reisebrev, men hans produksjon omfattet også drama.

Kilde:Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996.