Kjærlighet til litteraturen

Alfred Nobel var mest kjent for sitt arbeid som oppfinner og industriherre. Men han var også en stor litteraturelsker. Han etterlot seg et privat bibliotek med mer enn 1500 bøker, hvorav de fleste var skjønnlitteratur på originalspråket.

God skjønnlitteratur var Nobels viktigste avkobling, og han hadde alltid med seg to-tre bøker når han var ute på reise. Men Nobel var også en ivrig skribent. Hans brevproduksjon var enorm; av og til skrev han 20 brev om dagen. Ett av brevene avslører at han på et stadium i livet ønsket å gi opp forretningene til fordel for skrivingen. Nobels morsmål var russisk, men han skrev flytende svensk, tysk, fransk og engelsk.