Kjærlighetens vippehuske

Renskåret om ungdomskjærlighet, men mer søt enn stormende

BOK: Tittelen «Alene sammen» er dekkende for innholdet i denne boka, som hele veien veksler mellom de to kjærestenes indre monologer om hvordan de opplever et kjærlighetsforhold.

Hver for seg er Kira og Kikke inderlig forelsket i den andre. Likevel er det ofte vanskelig og konfliktfylt å møte den andres sterke følelser akkurat der den andre befinner seg.

Russetida

Midt i henrykkelsen over å ha verdens beste kjæreste, slipper følelsen av å være ensom i verden likevel ikke taket. Men det skjer også at de to treffer hverandre hjemme i den sensuelle og gjensidige lengsel etter nærhet og åpenhet. Tvil og tro avløser hverandre på det emosjonelle stormhavet som de to russene befinner seg i, der de opplever at hele framtida står på spill.

Charlotte Glaser Munch gir leseren hendelsesforløpet gjennom de subjektive bitene hver av partene byr på, et velbrukt grep som fungerer effektivt for å fortelle historien også her.

Men metoden har sine svakheter i Glaser Munchs utførelse. Selv om det er sterke følelser ute og går, forblir de to hovedpersonene nokså bleke og utydelige i uttegningen.

Litt utydelige

Gjennom boka pleier vi omgang med relativt allmenne følelser og situasjoner, og etter hvert savnes personene og forfatterens kraft til å gi dem til leseren. Forskjellene mellom Kira og Kikke markeres med ulike interesser, ulik tilnærming til situasjoner, men forfatteren unngår ikke at stemmeleiene deres blir liggende svært nær hverandre. Det bidrar til en monotoni og forutsigbarhet som riktignok rommer en del sødme, men som ikke gir den heftigheten i fortellingen som anslaget gir forventninger om.