Kjelstrups historieløshet

CHRISTIAN KJELSTRUP kritiserte nylig (Dagbladet 6. juli) NRK Dagsrevyens dekning av den britiske markering av seieren i det avgjørende sjøslaget ved Trafalgar. Men hva er det egentlig han kritiserer?Tilsynelatende ser Kjelstrup ut til å kritisere NRK. Men imidlertid ser vi raskt at kritikken egentlig handler om britisk imperialisme, som han antyder blir videreført ved Blairs støtte av Bush. Den er uhistorisk fordi man unnlater å ramse opp hva imperialismen førte med seg: «vold, rasisme, opiumskrigen, undertrykking av koloniale undersåtter.» Kjelstrup grunnlegger altså dette angivelig uhistoriske perspektivet på et moralistisk grunnlag. Vold, rasisme osv er fælt. Det liker vi ikke, og de gangene vi utelater å fokusere på de umoralske hendelser og begivenheter som utspant seg som følge av imperialismen er vi uhistoriske.Gjennom Kjelstrups moralistiske historiesyn reduserer han historie til smak og behag - godt og ondt. Her er ingen plass til videre tankegang enn den instinktive moralske reaksjon. Da Kjelstrup er redaktør i Aschehoug tenkte jeg at jeg kunne være behjelpelig med å gjøre ham oppmerksom på Edward Gibbons klassiske historieverk «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire» som ble utgitt i seks bind mellom 1776 og 1788. Som representant for et imperialistisk England som så paralleller til det romerske imperium kan hans historiesyn være av interesse

GIBBON mente at det den opplyste (dette var Opplysningstiden) var i stand til å klare seg uten et moralistisk utgangspunkt. På den måten kunne en beholde den nødvendige mentale fleksibilitet. Det er alene gjennom denne fleksibiliteten at man kunne håpe på å komme fram til et sant perspektiv på historiens overraskende sammenhenger. Konklusjonen på dette innlegget må derfor bli at en nok kan kritisere både det britiske imperiet og nåværende britisk politisk ledelse for umoralske handlinger. Men dette kan man ikke gjøre fra et ståsted der man har oppkastet seg selv til å bli en slags moralistisk yppersteprest og kun trekker fram enkelthandlinger man føler moralsk avsmak for. Det spørs om ikke dette er en langt verre form for historieløshet enn hva Kjelstrup anklager NRK og admiral West for å inneha.Om admiral West er oppblåst og pompøs vites ikke, men om det skulle være tilfelle, kan Christian Kjelstrup rolig innta plass ved hans side.