Kjemper videre for Gynt-millioner

I dag utløper Kulturrådets søknadsfrist. Peer Gynt-stemnet har fått varsel om utfasing av støtten, men fortsetter kampen om kulturkronene.

GULLBARRE: Kunstnerisk leder Ellen Horn beskriver Peer Gynt-stemnet som en «gullbarre av kulturarv» i deres hender. Hun frykter for utviklingen, innovasjonen og risikoviljen dersom støtten fra Kulturrådet forsvinner. Her avbildet ved Peer Gynt-statuen på Vinstra i forbindelse med årets stemne. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
GULLBARRE: Kunstnerisk leder Ellen Horn beskriver Peer Gynt-stemnet som en «gullbarre av kulturarv» i deres hender. Hun frykter for utviklingen, innovasjonen og risikoviljen dersom støtten fra Kulturrådet forsvinner. Her avbildet ved Peer Gynt-statuen på Vinstra i forbindelse med årets stemne. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

VINSTRA/OSLO (Dagbladet): - For meg kom det som lyn fra klar himmel. Jeg måtte liksom sjekke at det faktisk stemte.

Ellen Horn er kunstnerisk leder for det tradisjonsrike Peer Gynt-stemnet i Gudbrandsdalen. Stemnet hadde tidligere knutepunktstatus, og fikk i 2018 og 2019 årlig driftstilskudd fra Kulturrådet på 4 252 000 kroner.

Før jul i fjor mottok Peer Gynt AS, som arrangerer stemnet, varsel fra Kulturrådet om at de vurderer utfasing av støtten, med siste utbetaling i 2021.

Dersom kuttet blir en realitet, vil det medføre tilsvarende reduksjon i tilskudd fra fylke og kommune, skrev Dagbladet i juli.

- Vi var ganske sjokkerte da vi fikk det svart på hvitt: «minus sånn første året, minus sånn neste året, og så null», sier Horn om reaksjonene i Gynt-leiren.

Tidligere kulturminister

Horn har en tung CV: Hun er utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen, og har blant annet vært teatersjef for både Nationaltheatret og Riksteatret. Og kulturminister i perioden 2000-2001.

Horn tiltrådte som kunstnerisk leder for Gynt-stemnet i fjor. Årets stemne, som gikk av stabelen i Gudbrandsdalen 2.-11. august, var det første i hennes regi.

Før jul var Horn sammen med daglig leder Marit Lien i et rutinemessig møte med Kulturrådet, der ideer for nyskaping ble drøftet. Men Horn fikk ikke inntrykk av at det lå et kuttvarsel i lufta.

- Min bakgrunn tilsier jo at jeg kjenner lusa på gangen. Men jeg hadde overhodet ikke oppfattet det.

Utfordrende overskudd

Da Dagbladet først omtalte saken, sa Tone Hansen, rådsleder for Norsk kulturråd, at utfasingsvarselet ikke nødvendigvis innebærer at støtten blir kuttet.

- Varselet betyr at vi ønsker å starte en dialog om spelet med dem som organiserer det. Peer Gynt er utfordrende med tanke på at de går med overskudd, og hvordan det føres tilbake i driften. Vi ønsker å utfordre dem på hvordan de ser for seg driften videre i forhold til det, sa rådslederen i juli.

Ellen Horn reagerer på at selskapets overskudd de siste mange åra blir brukt som argument for kuttvarselet, og påpeker at selskapets eiere ikke har anledning til å ta ut utbytte.

- Det overskuddet sluses jo tilbake i aktivitet. Det er god og sunn bedriftsstyring, rett og slett.

REAGERER: Ellen Horn reagerer på retorikken til Tone Hansen (bildet), rådsleder for Norsk kulturråd, som forvalter Norsk kulturfond. - Det er ingen som alvorlig tror at det å true med kutt er en måte å innlede en dialog, sier Horn. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
REAGERER: Ellen Horn reagerer på retorikken til Tone Hansen (bildet), rådsleder for Norsk kulturråd, som forvalter Norsk kulturfond. - Det er ingen som alvorlig tror at det å true med kutt er en måte å innlede en dialog, sier Horn. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Horn synes det er spesielt oppsiktsvekkende at positive tall blir brukt som negativt argument i en periode der Trine Skei Grande (V) er kulturminister.

- Hun står for en kulturpolitikk der man skal tjene penger på kultur. Vi tikket av på mange av de kulturpolitiske målene hun har satt i den nye kulturmeldinga.

- Hvorfor er Peer Gynt-stemnet avhengig av støtte fra Kulturrådet?

- Hvis vi ikke har muskler til å ta risiko, blir vi slappe i ideene våre og vil ikke kunne ta sjansen på mer dristige valg, sier Horn, og trekker fram årets scenografi signert Snøhetta som et eksempel på kreative grep man kan gjøre med økonomisk trygghet i bunn.

- Mister vi støtten, vil det begrense handlingsrommet for å utvikle hele stemnet og konseptet videre.

NYSKAPING: Snøhetta har designet vannspeilet som preget scenografien i årets Peer Gynt-spel på Gålå. Foto: Bård Gundersen
NYSKAPING: Snøhetta har designet vannspeilet som preget scenografien i årets Peer Gynt-spel på Gålå. Foto: Bård Gundersen Vis mer

Giske engasjerer seg

I kjølvannet av Dagbladets omtale av kuttvarselet har flere politikere kastet seg på debatten, deriblant Høyres Olemic Thommessen og tidligere kulturminister Trond Giske (Ap).

- Mye står på spill. Så lenge regjeringen ikke vil høre, må vi bygge en opinion i folket for å få Peer Gynt AS inn på statsbudsjettet igjen, sa Giske til Gudbrandsdølen Dagningen (GD) i august.

Som knutepunktfestival var Peer Gynt-stemnet garantert forutsigbare overføringer over statsbudsjettet. Da knutepunktordningen ble avviklet fra 2016, måtte stemnet konkurrere om offentlige støttekroner på lik linje med andre festivaler.

- Det er urimelig at denne ruvende kulturinstitusjonen skal måtte søke om offentlig støtte hvert år og ikke ha mulighet til å planlegge på sikt, sa Giske videre.

Kulturminister Trine Skei Grande varslet i august en evaluering av festivalstøtten slik den er i dag, som omtalt av GD og Romsdals Budstikke.

- Vi må se på hele festivalfeltet, finne ut hvilken rolle festivalene skal ha på kulturfeltet i Norge, og ta en objektiv gjennomgang av statsstøtten til alle festivalene, sier Grande til sistnevnte avis.

Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra kulturministeren, uten å lykkes.

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i Stortingets familie- og kulturkomité, sier følgende til GD:

- Regjeringen ønsker en evaluering for å se helheten. Så vet vi at når regionreformen trer i kraft, så skal fylkeskommunene skal ta et større ansvar innenfor kulturfeltet. En mulig løsning for Peer Gynt kan være å få offentlig finansiering gjennom den nye regionale enheten, kan hende i kombinasjon med fortsatt støtte fra Kulturrådet og støtte lokalt.

Johnsen ser for seg at evalueringen må påbegynnes rett etter sommeren.

- Dette er ikke noe vi skal bruke år på. Det må gjøres raskt.

VARSLER EVALUERING: Kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
VARSLER EVALUERING: Kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

I likhet med Giske ønsker Ellen Horn Peer Gynt AS tilbake på statsbudsjettet. Hun ser fram mot Grandes evaluering av festivalstøtten.

- Dette er interessante signaler. Jeg mener det er grunn til å håpe at det vil skje noe. Men ingen må begynne å rote med støtten vår fra Kulturrådet før en evaluering fastslår hvor vi hører hjemme: i Kulturrådet, direkte på Kulturdepartementets budsjett eller på fylkeskommunalt nivå etter regionreformen.

Søker om milliontilskudd

Kulturrådets søknadsfrist utløper i dag. Når saksbehandlerne begynner å gjennomgå dokumentene, vil de finne en søknad fra Peer Gynt AS i bunken.

Ellen Horn forteller at de tok flere nyskapende grep i årets stemne, som de har framhevet i søknaden, i håp om at Kulturrådet ser positivt på å videreføre støtten til Peer Gynt AS.

Stemnet søker om samme driftstilskudd som de har mottatt de siste to åra: 4 252 000 kroner.

- Er det mulig at kuttvarselet gjør dere mer skjerpet, og dermed gjør at Peer Gynt-stemnet blir en bedre produksjon?

- Peer Gynt-stemnet innfrir på alle de fire punktene som ligger til grunn for driftsstøtteordningens formål i Norsk kulturråd. Vi skal fortsette å lage kunst og kultur av høy kvalitet. Vi er alltid skjerpet, og vil så klart fortsette å være det i framtida, sier Ellen Horn.

- Jeg føler vi kunne hatt bra dialog, også uten trusler. En enda bedre dialog, legger hun til.

Har hatt møte

- Så vidt jeg kan se hadde vi et møte med arrangørene i februar. Da forklarte vi vedtaket vårt, og vi fikk inntrykk av at det ble forstått og akseptert, skriver rådsleder for Kulturrådet, Tone Hansen, i en mail til Dagbladet om dialogen med Peer Gynt AS.

Uttalelsen om at selskapet er utfordrende fordi de går med overskudd, utdyper hun slik:

- Dette handler ikke om hvorvidt de tar ut utbytte. Det handler om at arrangementet har et solid overskudd sammenliknet med en del andre aktører i Kultur-Norge, og det kan dermed være andre som trenger dette tilskuddet mer.

- Ellen Horn mener at Peer Gynt-stemnet kunne hatt en enda bedre dialog med Kulturrådet dersom dere ikke truet med å utfase driftstilskuddet deres. Hva er din kommentar?

- Vi har allerede tatt selvkritikk på at formuleringen kunne vært bedre, men som sagt opplevde vi at budskapet vårt ble forstått allerede i vinter, sier Hansen.

I juli kommenterte rådslederen kritikk fra flere retorikk-eksperter slik:

- Varselet som har blitt sendt ut er en standardformulering vi bruker, som forholder seg til retningslinjene for ordningen for driftstilskudd. Det er ikke ment for å være truende, men det er synd at det kan oppfattes slik, og vi tar kritikken til etterretning, skrev Hansen i en mail.

- Vi ønsker dialog og tillit mellom Kulturrådet og de som mottar tilskudd, og da er kommunikasjon viktig. Vi skal se nærmere på hvordan vi ordlegger oss.