Kjendiser må få paparazzi-fri

Det er er ikke lenger lov å bruke bilder av kjendiser som utfører private gjøremål i det offentlige. - Nå vet vi endelig hvem som er de kriminelle, triumferer Kristopher Schau.

Det fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i går. Prinsesse Caroline av Monaco gikk til sak mot Tyskland som mener at hun som offentlig person må finne seg i å bli fotografert i private situasjoner.

EMD står over norsk lov, og dommen betyr derfor at også norske kjendiser beskyttes mot de mest pågående fotografene.

- Skulle bare mangle. Regner med at en unnskyldning dukker opp i løpet av uka, og at folk omsider kan bevege seg utendørs uten å måtte kikke seg over skuldra som en jævla forbryter. Nå har vi endelig fått definert hvem som er de kriminelle, kommenterer Kristopher Schau til Dagbladet.no.

Da han siste søndag i mai stjal mobiltelefonen til en innpåsliten Her og Nå-fotograf, mente Presseforbundet at han som superkjendis må finne seg i å bli fotografert på offentlig sted - selv om han bare er ute og spaserer med kjæresten.

Strengere for norsk presse

- Retten anser at folk ikke har en legitim interesse i å vite hvor prinsesse Caroline er og hvordan hun oppfører seg i sitt private liv - selv på steder som ikke kan anses som skjermede - og selv om hun er en kjent person, heter det i den ferske dommen.

Dommen går automatisk foran norsk lov og rettspraksis, og i teorien har det derfor siden i går ikke vært lov å fotografere kjendiser i liknende situasjoner. Dette gjelder alle land som i likhet med Norge har inkorporert menneskerettighetene i sitt lovverk.

- Dette betyr en innskjerping av praksisen i norsk presse. Presseforbundet ser det problematiske i at «selv når det fins offentlig interesse, må det vike for retten til vern av privatlivet» som det heter i dommen, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund.

Unntaket i dommen er hvis bildet er egnet til å skape en offentlig debatt av generell interesse. Det blir opp til domsstolene å tolke hvor viktig den debatten må være. EMD setter også et skille mellom kjendiser og personer som innehar betrodde offentlige eller private verv. Det er førstnevnte som har krav på særlig beskyttelse av privatlivets fred, ifølge gårsdagens dom.

Gjelder allerede nå

- Dette viser hvor dumt det er av norske redaktører å se på EMD som en guddom. Dommerne går i daler, og har i det siste gått i en mindre pressevennlig retning, sier Kokkvold til Dagbladet.no.

Dersom en norsk kjendis blir utsatt for liknende fotografering som prinsesse Caroline, kan de henvise til EMD-dommen allerede i første rettsinstans - ingen lover må forandres eller høyesterett involveres.

- Det blir opp til domstolene å tolke hvor langt vernet av kjendisenes privatliv strekker seg etter denne EMD-dommen. Her vil likheten i saksforholdet være av betydning, sier stipendiat Torunn Salomonsen ved Universitetet i Oslo som er ekspert på internasjonal strafferett.

Se og Hør tror ikke dommen vil få stor innvirkning på deres arbeid, i hvert fall ikke med det første.

- Vi vil studere denne dommen fra Strasbourg, men har ikke hatt anledning til det i dag. Så vidt vi skjønner gjelder dette tyske og franske forhold. Vi forholder oss til norsk praksis, hvor det jo allerede er ganske strenge regler for hva som er offentlig og hva som er privat. På kort sikt vil ikke dette få noen innvirkning på vårt arbeid. Det er stor forskjell på hvordan tysk og norsk presse opererer, sier redaktør Trond Stensåsen i Se og Hør.

<B>FORVENTER UNNSKYLDNING: </B>- Regner med at en unnskyldning dukker opp i løpet av uka, og at folk omsider kan bevege seg utendørs uten å måtte kikke seg over skuldra som en jævla forbryter, sier Kristopher Schau om det styrkede lovvernet.
<B>VANT: </B>Prinsesse Caroline av Monaco gikk til sak mot Tyskland og vant. Nå får hun langt sterkere lovvern av privatlivet sitt.